Seznam Native | ve spolupráci s

100let v práci

Kdy nastaly pro zaměstnance lepší časy?

Umíte si představit 16hodinovou pracovní dobu bez možnosti dovolené? Před více než 150 lety bylo běžné, že nejen dělníci museli pracovat dlouhé hodiny bez pojištění, odpočinku a vidiny důchodu. Práce dětí byla v evropských zemích zakázána teprve na konci 19. století. Jak se proměnila práce zaměstnanců a v čem bylo Československo pokrokové?

100 let v práci

V 80. letech 18. století měli pracující muži, ženy i děti ve fabrikách těžké podmínky. Dělník ve sklárně musel stát u pece až 102 hodin týdně. V ústeckých cihelnách se každý den pracovalo třeba i 16 hodin. O století později se pracovní doba zkrátila na 10 až 14 hodin. Osmihodinová pracovní doba, jak ji známe dnes, je totiž poměrně moderní záležitostí. Víte, kdy u nás došlo k rozmachu samoobsluh a jestli byly mezi lidmi oblíbené?

Díky komu se změnily podmínky na pracovním trhu?


Od poloviny 19. století rychle rostl počet továren, ve kterých pracovali dělníci. Jejich zájmy a pracovní podmínky začaly hájit odbory, dělnické spolky, ale i politické strany, které potřebovaly voličské hlasy. Organizovaly se stávky, díky kterým byli dělníci vidět a slyšet. Jedině tak si mohli zajistit férovější přístup. Do popředí se začala dostávat témata týkající se práce, volného času, zákazu dětské práce i sociálního zabezpečení.

dělníci

Jak se za posledních 100 let proměnil pracovní trh?

Průmyslová revoluce

1784Průmyslová revoluce

Britský vynálezce Edmund Cartwright sestrojil první mechanický tkalcovský stav, a tak odstartoval průmyslovou revoluci. Z manufaktur se postupně staly továrny se stroji. Jedním z negativních důsledků této revoluce byl rozmach dětské práce. I na našem území a v celé západní Evropě docházelo s rozvojem industriální společnosti ke zneužívání dětské práce. Mnohdy tak byly děti nuceny pracovat i více než 10 hodin denně.

1859Omezení dětské práce

V reakci na zhoršení pracovních podmínek v továrnách se začala formovat státní sociální politika. V roce 1859 vešel v platnost zákon, který omezoval zaměstnávání dětí do 12 let a zkrátil jejich pracovní dobu na 8 hodin. V Rakousku-Uhersku vyšla v roce 1885 novela zákona zakazující dětskou práci úplně. Existují také 3 základní úmluvy o dětské práci, které deklarují věk pro vstup do zaměstnání od 15 let. Jedna z úmluv o právech dítěte byla přijata OSN v roce 1989.

1918Kratší pracovní doba

Československo bylo první zemí na světě, která v roce 1918 uzákonila 8hodinovou pracovní dobu. Pracovat se smělo nejvýše 48 hodin týdně. Pracovní doba se však dál snižovala. V roce 1956 limit poklesl na 46 hodin týdně. Od 90. let se pak pracovní doba zkrátila až na 42,5 hodiny týdně. Současných 40 hodin týdně se zavedlo až po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2001. Do pracovní doby se totiž nezapočítávají přestávky na jídlo a oddech.

1924Sociální pojištění

Rok 1924 znamenal zásadní přelom v oblasti sociálního pojištění na území Československa. V platnost vešel zákon o pojištění zaměstnanců v případě nemoci, vzniku invalidity a starobního důchodu. Zaměstnanci platili pojistné podle třídy, do které byli zařazeni na základě výše své mzdy. Ve stáří jim byl poté vyplácen stejný důchod v rámci jejich třídy.

Mateřská dovolená

1950Mateřská dovolená

Od roku 1950 mohly ženy v Československu čerpat 18 týdnů mateřské dovolené. Její délka byla několikrát prodloužena kvůli obavám z nízké porodnosti. Od roku 2000 došlo k rozšíření mateřské dovolené na rodičovskou dovolenou. Každá země má vlastní pravidla ohledně čerpání příspěvků. V USA pojem mateřská dovolená neexistuje. Novopečené matky mají nárok na 12 volných, ale neplacených týdnů.

1959Dovolená pro všechny

Dovolenou mohli v 19. století čerpat jen některé profese, např. učitelé, vojáci a důstojníci či úředníci. V Čechách ji od roku 1925 získali všichni zaměstnanci, kteří vykonávali práci u téhož zaměstnavatele alespoň 1 rok. Měli nárok na 6 dnů dovolené. Od 20. let 20. století získali nárok na dovolenou i zaměstnanci v dalších evropských zemích, v Rakousku, Německu či Anglii.

1968Volné soboty

Dlouhou dobu lidé pracovali i o sobotách. Teprve před přibližně 55 lety vešla v platnost vyhláška o pětidenním pracovním týdnu se dvěma dny volna. Češi se začali ve velkém zajímat o fenomén chataření a chalupaření. Některé zahraniční i české firmy v posledních letech zavádějí volné pátky, aby jejich zaměstnanci byli dostatečně odpočatí a ve zbytku týdne produktivnější.

2001Otcovská dovolená

Na finanční kompenzaci za péči o dítě měly dlouhou dobu nárok pouze ženy. Od poloviny 80. let mohli výjimečně získat příspěvek například vdovci. V roce 2001 vešla v platnost novela zákona, díky které má zaměstnavatel povinnost uvolnit na rodičovskou dovolenou také muže. Od roku 2018 platí novela zákona týkající se otcovské poporodní péče. V prvních šesti týdnech od narození dítěte mohou otcové čerpat čtrnáctidenní placené volno.

Které profese mají v Česku dlouholetou tradici?

Řezník
Řezník

Řezník

Řemeslo s tradicí, o které už není zájem

Průměrná mzda, kterou nabízí obchodní řetězec Kaufland: 35 000 Kč hrubého

Maso

Řeznické řemeslo má u nás mnohasetletou tradici. Už ve 13. století se řezníci těšili velké úctě. Král Jan Lucemburský jim za válečnou statečnost dokonce propůjčil znak s českým lvem držícím v tlapách sekeru. Maso se prodávalo přímo na ulicích, až později začaly vznikat první masné krámy. Kvůli špatným hygienickým opatřením ale byly nechvalně proslulé nesnesitelným zápachem a hejny much.

V polovině 20. století se produkce masa přesunula z řeznictví do masokombinátů. I když jsou Češi milovníky masa, zájem o tento tradiční obor klesá. Učiliště i masny hlásí nedostatek řezníků. Podle Českého svazu zpracovatelů masa chybí na trhu přibližně 4 000 odborníků. Technologie zpracování masa se neustále posouvá. Některé firmy se snaží například eliminovat tzv. PSE masa. Jde o vadu, která vzniká například při vysokém stresu dobytka před porážkou a má vliv na kvalitu masa. Firmy si od technologických inovací slibují i to, že přitáhnou mladé lidi zpět k oboru.

Prodavači
Prodavači

Prodavači

Nejrozšířenější profese, která zažívá renesanci

Průměrná mzda, kterou nabízí obchodní řetězec Kaufland: 29 000 Kč hrubého

Peníze

Práce prodavačů je dynamická a v mnoha ohledech náročná. Pracují o víkendech a svátcích. Jde o jednu z nejrozšířenějších profesí a zastávají ji především ženy. Jejich podíl v supermarketech a hypermarketech tvoří okolo 80 %.* Za posledních 5 let se některé velké řetězce rozhodly několikrát navýšit mzdy a celkově zlepšit pracovní podmínky prodavačů a prodavaček.

Předchůdkyněmi pokladen byly dřevěné schránky s otvorem na vhazování peněz a malou štěrbinou pro schovávání dýšek. Od konce 19. století do poloviny 20. století nechyběly kasy v žádném obchodě, kavárně nebo hotelu. Sloužily ale především jako dekorativní doplněk a byly zdobené různými ornamenty. Až po roce 1906, kdy byl do pokladny poprvé nainstalován elektromotor, plnily svou funkci tak, jak je známe dnes.

Pekař
Pekař

Pekař

Chléb nad zlato

Průměrná mzda, kterou nabízí obchodní řetězec Kaufland: 29 000 Kč hrubého

chleba

V jaké profesi jste si mohli vydělat balík? Kromě řeznictví patřilo k nejbohatším řemeslům pekařství. Chléb tvořil po tisíce let základ jídelníčku. A i dodnes je pečivo pro lidstvo nepostradatelné a objevuje se na stole v každé domácnosti. Až 52 % Čechů pravidelně snídá. Co si nejčastěji dopřávají? Během pracovního týdne si rádi namažou rohlík nebo chléb či posnídají jogurt.*

Koncem 19. století se pekařská profese hodně proměnila. Na trhu se objevily první parní stroje, později i elektrické a horkovzdušné pece. Dnes se většina pekařských výrobků vyrábí průmyslově. Menší živnostenské dílny a rodinné pekárny se však stále těší velké oblibě.

První sámošku v Československu otevřeli na Žižkově

Historie samoobslužných prodejen potravin se začala psát ve městě Memphis v americkém státě Tennessee. V roce 1916 tu otevřel své dveře zákazníkům obchod Piggly Wiggly. Navzdory počáteční nedůvěře lidí se koncept prodejen rychle rozšířil. Do konce 30. let 20. století vystavěli po celé Severní Americe 2 600 prodejen. V té době také v Americe otevřeli první supermarket, který měl prodejní plochu větší než 400 metrů.

Jak to bylo u nás? Československo patřilo na konci 50. let v Evropě k velmocem co do počtu samoobsluh. První sámoška byla otevřena na Žižkově v roce 1955. Nový koncept zákazníky bavil. Zboží si mohli osahat a číst etikety. Prodejna potravin na Žižkově nabízela zpočátku 250 druhů zboží.

sámoška

Oblíbili si zákazníci první supermarket v Československu?

Nakoupit si v první prodejně supermarketového řetězce mohli lidé v Československu v roce 1991. Supermarket postavila nizozemská obchodní společnost v Jihlavě. O týden později spustila provoz také v Praze. Velký zájem byl především o maso, které bylo jedním z hlavních lákadel. Na dlouhou dobu se Mana, jak se obchod jmenoval, stala nejnavštěvovanějším obchodem v republice.

supermarket

Podmínky pracujících se během 100 let výrazně proměnily. Mnohem větší důraz je nyní kladen na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Výzkumy ukazují, že spokojení a odpočatí zaměstnanci jsou v práci produktivnější. Pro firmy jde o důležité sdělení a některé z nich si uvědomují, že by o blaho svých zaměstnanců měly nejen kvůli větším ziskům více pečovat.

zaměstnavatel

Hledáte férového zaměstnavatele?

Kaufland patří s 25 000 zaměstnanci k největším zaměstnavatelům v Česku. Na tuzemském trhu působí od roku 1998 a další pobočky má v 8 evropských zemích. Nezávislý mezinárodní institut Top Employers, se sídlem v Nizozemsku, každoročně posuzuje zaměstnanecké podmínky, kariérní i osobnostní rozvoj zaměstnanců a celkový přístup zaměstnavatele. Obchodnímu řetězci Kaufland již počtvrté v řadě udělil prestižní titul Top Employer v rámci českého i evropského trhu.

Nabídka benefitů:

 • Smlouva na dobu neurčitou a dovolená až 27 dní.
 • Možnost kariérního růstu a příspěvek na stravování.
 • Masáže a fyzioterapie na centrále. MultiSport karta pro všechny příznivce pohybu a wellness.
 • Den placeného volna pro rodiče v první školní den jejich dítěte a finanční příspěvek na další důležité životní události, jako je svatba nebo narození dítěte.
 • Nadstandardní finanční příplatky za noční směny.
 • Odměna za pracovní jubilea. Za 10 let v Kauflandu dostanete 50 % z aktuální hrubé mzdy.
 • Firemní akce jako vánoční večírky, grilovačky a další výhody.

Podívejte se na další benefity, které Kaufland nabízí. Mějte radost z práce a čas na všechno, co vás baví. Zajímá vás plat? Konkrétní částku najdete u každé nabídky práce.

Které aktuální pracovní pozice Kaufland nabízí?

Řezník,
který má rád maso

 • Získáte smlouvu na dobu neurčitou a až 5 týdnů dovolené.
 • Náborový příspěvek v hodnotě 3 000 Kč po zkušební době a měsíční příplatky.
 • Pracovní dobu od pondělí do pátku s ranními a odpoledními směnami.
 • Mnoho benefitů včetně příspěvku na stravování a sportovní aktivity.

Skladník,
který zásobuje celou republiku

 • Získáte smlouvu na dobu neurčitou a až 5 týdnů dovolené.
 • Kromě nástupní mzdy budete mít možnost získat prémie až 40 000 Kč.
 • Mnoho benefitů včetně příspěvku na stravování a sportovní aktivity.
 • Máte možnost kariérně růst a získávat nové zkušenosti.

Prodavač,
který má rád rozmanitou práci

 • Získáte smlouvu na dobu neurčitou i využít možnost zkráceného úvazku.
 • V prvním a druhém odpracovaném roce vám poroste automaticky mzda.
 • Užijete si 27 dní dovolené a získáte placené volno v první školní den vašeho dítěte.
 • Kaufland vám přispěje na důležité události, jako je narození dítěte, svatba a odmění vás za pracovní jubilea.

Vedoucí obchodního domu,
který se nebojí zodpovědnosti

 • Získáte smlouvu na dobu neurčitou a služební vůz i k soukromým účelům.
 • Užijete si až 27 dní dovolené a možnost kariérně růst.
 • Kaufland vám přispěje na důležité události, jako je narození dítěte, příspěvek na svatební kytici nebo placené volno v první školní den vašeho dítěte.
 • Mnoho benefitů jako firemní večírky, odměňování za pracovní jubilea a příspěvek na sportovní aktivity.