Seznam Native ve spolupráci s

AI v Česku

Budoucnost je tady. Více či méně rozvinutá umělá inteligence je už běžnou součástí našich životů.

Jak inteligentní technologie změní svět? Jak ovlivní naše profese? A co můžeme dělat pro to, abychom obstáli na pracovním trhu?

Co je to umělá inteligence?

Umělá inteligence, která je označovaná také zkratkou AI, je velmi široká vědní disciplína. Je to obor informatiky, ve kterém se počítače učí simulovat proces myšlení, učení a vnímání tak, jak je tomu u lidí. V současnosti jsme teprve na začátku a není jasné, co vše AI zvládne a co nikoliv. Užší formy umělé inteligence už běžně využívají i firmy v Česku.

Pokud firmy s umělou inteligencí pracují, mají náskok před ostatními.

Umělá inteligence totiž dokáže podle našich předchozích nákupů a dat nabídnout hudbu, filmy nebo oblečení, které se nám pravděpodobně budou líbit. Odhadne, kam chceme jet na dovolenou, zda máme děti nebo jestli náhodou neplánujeme svatbu. Takové technologie jsou dnes už běžné. Pomáhají jak spotřebitelům, třeba aby našli nové hudební kapely, které se jim budou líbit, tak i samotným obchodům k vyšším tržbám. K poskytnutí svých dat musí dát člověk nejprve souhlas.

Jádrem personalizace nabídky je strojové učení (machine learning), což je sebezdokonalovací technologie, která se učí na základě dat a příkladů.

V případě nákupů tak může sbírat data o tom, zda si častěji vybíráte žluté šaty nebo červené košile a podle toho vám v budoucnu nabídnout žádoucí výběr oblečení. Pomáhají ale i v diagnostice nemocí, odhalování podvodů nebo detekování uživatelů sociálních sítí se sebevražednými sklony. Na základě strojového učení fungují také virtuální hlasoví asistenti, kteří doma dokážou na povel rozsvítit světla, zatopit nebo naladit správný kanál na chytré televizi.

Strojové učení má sice daleko do rozvinuté umělé inteligence, ale i tak bude mít jeho plné zapojení zásadní dopady na některé profese.

Umělá inteligence už pomáhá v řadě tuzemských firem.

Některé podniky teprve objevují možnosti chytrých systémů, jiné jsou v jejich využívání daleko. V rozpoznávání řeči a komunikačních robotech využívajících AI je Česko na světové špičce. AI se ve velkém uplatňuje v call centrech a ve výrobě. Mezi obory, které zatím AI příliš nevyužívají, patří třeba školství nebo zdravotnictví.

Podívejte se, jak digitalizaci využívají české firmy

Přečtěte si příběhy českých firem, které pracují s umělou inteligencí.

Lidská řeč
Více
Logistika
Více
Inovace
Více
HR
Více
Finance
Více
Vzdělávání
Více
Chatboti
Více
Výroba
Více
E-commerce
Více
Medicína
Více
Retail
Více
Chci se připravit na budoucnost

Jsme nenahraditelní?

Zatímco někteří vědci jsou přesvědčení, že umělá inteligence nikdy nenahradí lidskou kreativitu a empatii, existuje také početná skupina odborníků, kteří si myslí, že dovednosti umělé inteligence nemají limity.

Jak se liší člověk od AI?

Okolo umělé inteligence vzniká mnoho teorií a filosofických úvah. Může stroj plně nahradit uvažování lidské mysli? Jak vlastně myslíme? Někteří vědci tvrdí, že lidské myšlení je jen souhrn malých procesů, které lze správně naprogramovat. Když se jejich složení povede, mohou vzniknout emoce a vědomí. Jiní naopak tvrdí, že lidské uvažování je jedinečné a neexistuje způsob, jak ho zcela postihnout. Ani nejpovolanější odborníci si nejsou jistí, zda může umělá inteligence mít pocity. A proto už dnes existují skupiny vědců, kteří navrhují testy, jak zjistit, zda může mít AI vědomí a emoce.

Jisté je, že umělá inteligence dokáže dělat vše, pro co má dostatek dat.

Pokud se rozhodnutí dá učinit na základě dat a pokud tato data má k dispozici, poradí si. Dokáže se uplatnit i v umění, je schopná rozklíčovat podobnosti mezi velkým množstvím obdivovaných obrazů, populárních písniček nebo oceňovaných filmů a vytvořit jejich zdařilou koláž. Zdánlivou empatii umí umělá inteligence jen napodobit, dokáže sice rozklíčovat vaše emoce třeba podle hlasu nebo výrazu ve vašem obličeji, vlastní pocity jsou jí však cizí.

AI má lidem pomáhat, doplňovat je nebo nahradit tam, kde její uplatnění dává smysl.

Její zapojení do práce nám dává možnost zaměřit se na jiné, složitější a komplexnější úkoly. Ačkoliv nedisponuje empatií, i tak se uvažuje o nasazení chytrých strojů, které by obstály v rolích letušek nebo číšníků. Už dnes se s nimi můžete setkat třeba na recepcích hotelů. Roboti se skvěle uplatňují také v nebezpečných situacích coby hasiči, při záchranných pracích nebo při obtížné manipulaci se zbožím ve skladech. Zkrátka všude tam, kde je to pro člověka nebezpečné.

Stroje pracují rychleji, efektivněji, neúnavně a bez chyb. Učí se pomocí AI trenérů, vyvozují z dostupných dat a statistik. Chybí jim ale iniciativa. Limitem AI jsme my sami, nedokážeme strojům dobře popsat a předat lidské myšlení tak, aby ho mohly napodobit. Spoustu věcí děláme intuitivně, bez přemýšlení a naše chování či rozhodnutí často nemůžeme vystihnout daty. Náš svět není matematicky dokonalý.

Umělá inteligence na pracovním trhu

Nové profese vyžadují nové dovednosti

Náš svět se vlivem AI mění. Vznikají profese, které ještě před několika lety neexistovaly. Dnešní děti budou brát za samozřejmé, že si budou moci přivydělat jako trenéři AI, vývojáři AI nástrojů, datoví specialisté nebo kontroloři toho, že AI jedná eticky. Vedle čtení, psaní a počítání se budou učit rozumět technologiím a základům programování. Vzdělávání nebude doménou jen první třetiny našeho života, vlivem stále se rozvíjejících technologií uspěje na pracovním trhu jen ten, kdo se bude neustále rozvíjet a zdokonalovat.

Podle odhadů bude až

0,0
milionů aktuálních pracovních míst v ČR

možno automatizovat pomocí technologií, které už nyní existují. Do roku 2030 bude automatizováno až 1,1 milionu pracovních míst v České republice.

Zdroj: McKinsey: The Rise of Digital Challangers, Perspective on the CZ

Česko patří k zemím, kterých se vzhledem k rozložení pracovní síly inovace dotknou nejvíce.

Česko patří k zemím, kterých se vzhledem k rozložení pracovní síly inovace dotknou nejvíce. Tuzemským specifikem je extrémně vysoký podíl zaměstnanců v průmyslu a naopak velmi nízký podíl zaměstnanců ve službách. Digitalizace a robotizace bude ze všech regionů v zemi nejvíce ohrožovat pracovní místa v Ústeckém a Karlovarském kraji. Kromě místní struktury průmyslu i kvůli nižší úrovni vzdělanosti a kvalitě škol.

Lidé, kteří se dříve živili jako prodavači a prodavačky, skladníci, dělníci ve výrobě, knihovnice, hlasatelé zpráv, sportovní rozhodčí, úředníci nebo řidiči, se budou uplatňovat v technologických profesích spjatých s AI, jako jsou servisní technici nebo kontroloři. Případně se z nich stanou učitelé, pečovatelé, řemeslníci a pomocníci ve zdravotnických zařízeních.

Kdo se zvládne rekvalifikovat a neustále vzdělávat v oblasti digitálních technologiích, na pracovním trhu najde uplatnění. Bude moci připravovat data pro AI, kontrolovat její funkce, upozorňovat na chyby a pomoci je opravovat nebo přicházet na řešení, jak pomocí chytrých technologií usnadnit práci ostatním.

1schopnost se neustále vzdělávat
2dovednost pružně reagovat na změny
3schopnost pracovat s informacemi
4schopnost spolupráce v týmu, komunikace a empatie
5schopnost používat technologické nástroje usnadňující práci

Věnujete se v práci často rutinním úkolům? Vzdělávejte se, abyste obstáli na pracovním trhu.

Zvyšování kvalifikace

Současný nedostatek kvalifikované pracovní síly se s rychlým rozvojem moderních technologií bude ještě zhoršovat. Podle průzkumů je pro firmy výhodnější zvyšovat kvalifikaci stávajících zaměstnanců než hledat na trhu nové pracovníky s potřebnými dovednostmi. Navíc s investicemi do vlastních zaměstnanců se zvyšuje jejich motivace, hodnota na trhu práce a loajalita vůči zaměstnavateli. Kvalifikovaní pracovníci jsou nedílnou součástí firemního růstu. Bez digitálně gramotných lidí je pouhé zavedení moderních technologií zbytečné.

Už dnes se tuzemské firmy potýkají s nedostatečnou úrovní digitálních dovedností stávajících zaměstnanců, zároveň je ale na pracovním trhu také nedostatek vysoce kvalifikovaných IT odborníků.

Tomu nepomáhá ani fakt, že české školy připravují děti na svět, který už dávno neexistuje. Místo aby se zaměřovaly na technologické dovednosti, základy programování a práce s daty nebo rozvíjení soft skills včetně komunikace, schopnosti se učit, spolupracovat a samostatně řešit problémy. Výukové plány by měly vznikat na základě studií a zkušeností firem, aby děti připravily na profese budoucnosti a aby se dokázaly flexibilně adaptovat na neustále se měnící technologické prostředí.

Sama umělá inteligence má přitom potenciál změnit vzdělávání, převzít řadu učitelských úkolů a přizpůsobit výuku jednotlivým studentům. Kromě jiného dokáže vyhodnocovat, jak student učivu rozumí, identifikuje chyby nebo slabá místa a na základě toho může vytvořit každému na míru vhodný úkol nebo cvičení. Učitel se tak vrátí k tomu, co je smyslem jeho práce: být průvodcem učením a světem, vychovávat, povzbuzovat a pomáhat při problémech.

Připravte se na budoucnost

a věnujte čas svému vzdělávání

Společnost Microsoft připravila pro své zákazníky a zájemce z řad veřejnosti sérii iniciativ a vzdělávacích programů, kde můžete získat potřebné technické dovednosti. Ať už patříte mezi ty, kteří s umělou inteligencí či jinými moderními technologiemi už pracují, nebo máte jen základní digitální dovednosti.

Microsoft Akademie

je vzdělávací program určený jak pro IT profesionály, tak pro veřejnost a studenty. Vzdělávací obsah je rozdělen podle úrovně na začátečníky, pokročilé a experty a také podle zaměření. Kurzy se zaměřují na využívání moderních cloudových služeb a na možnosti hybridního prostředí. Jednotlivé kurzy si můžete zvolit na míru podle toho, čemu se ve své práci věnujete. Ať už jste úplný začátečník, administrátor, datový analytik, vývojář, bezpečnostní specialista, řešíte efektivní spolupráci lidí nebo se zabýváte umělou inteligencí.

Více informací

AI Business School

je bezplatný program určený lídrům ve firmách. Nabízí seriál odborných přednášek, které manažerům ve vedení firem umožní dovést společnost do éry umělé inteligence. V přednáškách a rozhovorech se dozvíte o případových studiích z firem a seznámíte se také s názory odborníků. Dozvíte se, jak se vyhnout překážkám při zavádění AI do firmy, jak řídit dopady umělé inteligence na firemní strategii, kulturu a odpovědnost.

Více informací

Global Skilling Initiative

V souvislosti s aktuální situací spustil Microsoft iniciativu na pomoc lidem, kteří přišli nebo přijdou o zaměstnání kvůli krizi. Společnost Microsoft na ni celosvětově uvolnila 20 milionů USD v podobě grantů na zvýšení digitálních dovedností lidí, kteří to nejvíce potřebují – lidí s nízkými příjmy, s nižší úrovní vzdělávání. Věříme, že inkluzivní přístup dokáže zajistit různorodost talentů v oblasti digitálních technologií.

Více informací

CERTIFIKUJ.SE

je program vzniklý ve spolupráci s Czechitas za účelem motivovat ženy a dívky k práci v IT. Připravuje studentky a ženy na certifikaci společnosti Microsoft v oblasti cloudové platformy Azure, umělé inteligence a datové analytiky.

Více informací

AI School

je program určený vývojářům a technickým specialistům, kteří si chtějí rozšířit své dovednosti v oblasti umělé inteligence a datových věd. V tomto programu se seznámíte s automatizovanými systémy, konverzačními roboty, se strojovým učením a s dalšími možnostmi, které AI nabízí.

Více informací

MS Learn

je bezplatný individuální online studijní program určený pro technicky zaměřené pracovníky, jehož praktický přístup vám pomůže dosáhnout vašich cílů dřív, s větší jistotou a vlastním tempem a nezáleží přitom, jestli teprve začínáte, nebo už jste zkušený odborník. Nabízí ucelené studijní programy, individuální moduly i certifikaci.

Více informací

Digitální dovednosti pomáhají profesionálně růst lidem i zemím.“

Violeta Luca,
generální ředitelka Microsoft Česká republika a Slovensko

Chci se připravit na budoucnostMicrosoft