Seznam Native ve spolupráci s

Češi adůchody

Jaké vyhlídky na stáří
mají dnešní třicátníci?

Český národ stárne a důchody nestačí na financování důstojného stáří. Je jasné, že ve stáří už se na stát nemůžeme spoléhat. Jak vysoký důchod budou pobírat dnešní třicátníci? A jak se dnes žije českým důchodcům ve srovnání s Němci nebo Italy?

Každý pátý Čech je starší 65 let

Každý zaměstnanec nebo podnikatel ze svých výdělků odvádí důchodové pojištění. Z těchto odvodů pak stát vyplácí starobní důchody, tento systém se nazývá průběžné financování. Jenže česká populace stárne. Pomalu přibývá lidí v důchodovém věku, a tím pádem ubývá lidí na pracovním trhu. V budoucnu tak hrozí, že v Česku nebude dostatek lidí, kteří by na penze vydělávali.

Průměrný věk obyvatel v posledních třiceti letech

1990: 36,5 roku
2000: 38,8 roku
2010: 40,8 roku
2020: 42,6 roku

* Zdroj: Senioři v datech, ČSÚ, 2020

dívka

Jak si představují důchod mladí Češi?

Odchod do důchodu už v 60 letech a měsíční příjem alespoň 20 000 korun.

Tak si penzi představuje 62 % Čechů ve věku od 18 do 36 let. Jejich představa o částce je ale o 5 000 Kč vyšší, než je současná průměrná starobní penze. Stejně tak si odchod do důchodu představují o 5 let dříve, než je současný důchodový věk. Dnešní třicátníci by měli počítat s tím, že do důchodu dřív než v 65 letech nejspíš nebudou moci odejít. Je pravděpodobné, že podmínky pro výplatu důchodů se budou zpřísňovat a stát bude chtít znevýhodňovat předčasné důchody. Životní úroveň dnešních třicátníků v penzi bude záviset hlavně na jejich vlastních financích.

* Zdroj: Průzkum agentury Ipsos pro Air Bank, 2021

Češi stráví v penzi čtvrt století

V penzi lidé prožijí delší část života, než tomu bylo dříve. V roce 2020 to bylo v průměru téměř 25 let, zatímco před půlstoletím to bylo 11 let. Důvodem je zlepšování zdravotní péče, díky které se život prodlužuje.

Průměrná doba
ve starobním důchodu

Ženy

28 let

Muži

18,8 roku*

*Zdroj: Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění, ČSSZ, 2021

Mezi důchody mužů a žen jsou dlouhodobě velké rozdíly

Ženy v Česku mají průměrnou penzi o 3 131 korun nižší než muži.* To je dáno především tím, že ženy pobírají nižší mzdy, ze kterých jim pak stát vypočítá nižší důchod.

seniorseniorka

Muži v penzi pobírají v průměru18 919 korun.

Ženy v penzi pobírají v průměru15 788 korun.

* Zdroj: Průměrná výše sólo důchodů, ČSSZ, 2022

průměrná výše starobního důchodu v čr

Stav v prosinci příslušného roku

Ženy

Muži

Stovky tisíc důchodců žijí na hranici chudoby

Téměř 300 000 penzistů každý měsíc pobírá méně než 13 000 korun. Tak malý důchod jim nestačí na běžné výdaje, jako je bydlení, energie nebo potraviny. Přestože od studií do stáří pracovali, v penzi žijí na hranici chudoby. Většina z nich má sice nárok na sociální podporu, senioři se ale často stydí požádat o pomoc nebo prostě nevědí, jak si dávky vyřídit.

peněženka

téměř

10 400

penzistů má důchod
nižší než 5 000 korun.

více než

280 000

penzistů má důchod v rozmezí
od 5 000 do 13 000 korun.

více než

1,75 mio.

penzistů má důchod
od 13 000 do 20 000 korun.

více než

300 000

penzistů má důchod
v rozmezí od 20 000 korun
do 70 000 korun.

17

penzistů má důchod
vyšší než 70 000 korun.*

* Zdroj: Vyplácené sólo starobní důchody k 31. 3. 2022, ČSSZ, 2022

?

Víte, z čeho se
důchod skládá?

Důchod tvoří pevná a procentní část. Pevný díl důchodu je pro všechny stejný, v procentní výměře se pak odráží výdělky, počet odpracovaných let a všechno, co člověk odvedl do systému sociálního pojištění.

O kolik se navýšily
důchody v roce 2022?

Ke konci minulého roku byl průměrný důchod 15 425 korun. Každý rok se penze zvedají a letos to bylo v průměru o 1 874 korun, tedy na 17 299 korun. Na výši důchodů má zásadní vliv růst průměrné mzdy a inflace, což je každoroční zvýšení cen za služby a zboží. Ta je v současnosti 17,2 %.* Dopady inflace na penze pomáhá zmírnit valorizace. Ta průměrné penze navyšuje s ohledem na zdražování a růst průměrné mzdy.

* ČNB, Současná inflace (cit. 21. 9. 2022)

Podívejte se, jak se žije českým důchodcům ve srovnání s EU

Podíl průměrného starobního důchodu a průměrné hrubé mzdy

Podíl příjmů z důchodů osob ve věku 65 až 74 let a příjmů z práce osob ve věku 50 až 59 let

1

Po odchodu do penze Čechům
klesnou příjmy na polovinu

V Česku se lidé po odchodu do penze dostanou zhruba na polovinu příjmů, které měli v zaměstnání. Nejlépe jsou na tom senioři v Lucembursku, kde jejich důchod dosahuje více než 80 % toho, co měli na výplatní pásce. Naopak nejhůře jsou na tom Irové. Jejich příjmy klesnou na třetinu.*

* Zdroj: Jaké budou důchody? Eurostat a Deloitte, 2019

2

Senioři ve střední Evropě žijí na podobné úrovni

Na podobné úrovni jako čeští důchodci žijí například senioři v Polsku, na Slovensku nebo v pobaltských státech. Materiálně nejpříjemnější stáří si užijí lidé v Lucembursku nebo v Norsku. Tam se mají třikrát lépe než Češi.*

* Zdroj: Jaké budou důchody? Eurostat a Deloitte, 2019

3

Ženy pobírají v EU zhruba o třetinu nižší důchod než muži

Nerovnost v platovém ohodnocení, mateřství nebo přerušení kariéry kvůli péči o domácnost s více dětmi – to vše stojí za rozdíly ve výši důchodů mužů a žen napříč Evropou. Češky mají v průměru o 13 % nižší důchod než muži a v žebříčku rovnoprávnosti důchodů v EU jsme na pátém místě. Nejmenší nerovnost ve výši 2 % na starobních penzích pociťují seniorky v Estonsku. Naopak výrazně nižší penzi oproti svým protějškům pobírají ženy v Lucembursku, kde rozdíl přesahuje 40 %.*

* Zdroj: Gender pension gap in the EU, Eurostat, 2019

Kvíz

Jaké důchodyby měli dostat Tereza, Martin a David?

Všichni tři jsou bývalí spolužáci ze základní školy. Každý z nich se vydal jiným směrem. Nyní jim je 30 let. Tipněte si, jaký důchod na ně v budoucnu čeká.*

* Zdroj: www.penize.cz, Výpočet vašeho budoucího důchodu (cit. 21. 9. 2022)

rodina

Tereze se brzy po maturitě narodily dvě děti.

Následně si ve svých 25 letech začala budovat kariéru v menší firmě. Nyní pracuje na pozici daňové poradkyně a vydělává měsíčně 34 000 Kč hrubého. Jak vysoký by měla dostat důchod?

A

14 203 Kč

Špatně

B

16 203 Kč

Správně! Skvělý odhad

C

19 203 Kč

Špatně

Takzvaná náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, přesto se tyto roky za určitých podmínek započítávají do potřebných let pojištění pro důchod. Ačkoliv tedy Tereza strávila několik let na mateřské a nechodila do práce, tyto roky jí přesto budou v důchodu zhodnoceny. Důchod je o cca 18 000 Kč nižší než plat.

údržbář

Martina to ve škole nikdy moc nebavilo.

A tak hned po vyučení ve svých 18 letech začal pracovat jako údržbář. Doposud vystřídal dva zaměstnavatele a čtyři měsíce byl evidovaný na úřadu práce. Jeho hrubý měsíční příjem činí 26 000 Kč. Jaký by mu měl být přiznaný důchod?

A

12 317 Kč

Špatně

B

14 317 Kč

Špatně

C

17 317 Kč

Správně! Skvělý odhad

Důchod je o necelých 9 000 Kč nižší než plat. Přestože několik měsíců nebyl zaměstnaný a pobíral podporu v nezaměstnanosti, na výši přiznaného důchodu to vliv mít nebude. Doba, po kterou byl vedený jako uchazeč v evidenci úřadu práce a měl nárok na podporu, se totiž započítává do odpracovaných let.

chirurg

David vystudoval medicínu.

Po šesti letech studií začal pracovat jako chirurg a měsíčně pobírá výplatu 48 000 Kč hrubého. V jaké výši by měl být jeho důchod?

A

19 086 Kč

Správně! Skvělý odhad

B

22 086 Kč

Špatně

C

24 086 Kč

Špatně

Ačkoliv David studoval déle než Martin a pobírá zásadně vyšší plat, na přiznané částce jeho důchodu to nebude příliš znatelné. Studium se totiž po roce 2010 do takzvané náhradní doby pojištění nepočítá. Ve výhodě tedy bude Martin, který bude mít odpracováno o 6 let více než David, protože nestudoval. Důchod je o cca 29 000 Kč nižší než plat.

Tři odlišné životní příběhy, délky studia i zaměstnání.

Výše penze je ale u všech velmi podobná.

?

Jak se zajistit na stáří?

Nespoléhejte se na penzi od státu a buďte v penzi finančně nezávislí. Jen spořit ale nestačí. Peníze na běžném či spořicím účtu totiž kvůli inflaci časem ztrácejí hodnotu. Tou nejlepší cestou, jak si vytvořit finanční rezervu pro spokojené stáří, jsou investice. A platí, že čím dříve s investováním začnete, tím lépe a s nižším rizikem své úspory zhodnotíte.

Nemovitosti patří mezi nejbezpečnější investice

V porovnání s akciemi mají nemovitosti stabilnější hodnotu. V Česku cenu nemovitosti navíc zvyšuje dlouhodobý nedostatek pozemků, bytů a domů. Chcete investovat do nemovitostí? Nemusíte mít našetřené miliony ani sjednanou hypotéku.

Chci se zajistit

Společnost RONDA INVEST spojuje investory s podnikateli, kteří si půjčují peníze na koupi nebo výstavbu domů. Všechny úvěry jsou zajištěny nemovitostmi v lukrativních lokalitách.

„Každý úvěr pečlivě posuzujeme. Riziko snižujeme třeba tím, že úvěry poskytujeme maximálně do výše 70 % hodnoty nemovitosti, přičemž je v katastru nemovitostí k příslušné nemovitosti zapsané zástavní právo ve prospěch naší firmy. I když se podnikateli nepodaří projekt zrealizovat, dojde ke zpeněžení nemovitosti a ze získaných prostředků jsou vyplaceni investoři,“ říká obchodní ředitel RONDA INVEST Lukáš Blažek.

Můžete
investovat
třeba jen
1 000 korun.

Získáte
výnosy
až 9 % ročně.

Investujete
do nemovitostí
v lukrativních
lokalitách.

Uložíte své
úspory do investic
s nízkou mírou
rizika.

Myslete na budoucnost a investujte s výnosem až 9 % ročně. Dopřejte si klidné a zajištěné stáří.

Chci se zajistit