Seznam Native ve spolupráci s

Chytrá
slepecká
hůl i mluvicí
zastávka

Technologie usnadňují handicapovaným život

Lidem se specifickými potřebami komplikují život i ty nejběžnější denní úkoly, jako je čištění zubů, surfování na internetu nebo návštěva úřadu. Bez pomoci nejbližších, ale i pokročilých technologií by byl jejich život mnohem složitější.

1,1 mil. starších 15 let má zdravotní
potíže

V českých domácnostech žije přibližně 1,1 milionu lidí starších 15 let, kteří mají nějaké zdravotní postižení – ať už se jedná o pohybové omezení, nebo o poruchu smyslového vnímání. Téměř 600 z nich je závislých na pomoci druhých, nejčastěji rodiny, přátel či sousedů.1

Za komunistické totality před listopadem 1989 se na handicapované lidi příliš nemyslelo.

K částečným změnám začalo docházet v průběhu 80. let, kdy se postupně odstraňovaly bariéry v ulicích a měnil se i přístup společnosti k těmto lidem. Vznikly tak například atypické panelové domy na Praze 4 v Petýrkově ulici, sídliště Meta na Kladně nebo bytové centrum Hrabyně u Opavy.

Nyní handicapovaným lidem ve městech ulehčují život chytré zastávky, které jim řeknou číslo přijíždějící tramvaje, nebo aplikace v mobilech, jež jim pomohou s orientací v neznámém prostředí.

14

lidí se s nějakým zdravotním postižením už narodí.

12

lidí během života dlouhodobě onemocní nebo se jim stane vážný úraz.2

Více než polovinu z 1,1 milionu handicapovaných nad 15 let tvoří v Česku senioři starší 56 let, častěji jde o ženy.

Se zdravotním postižením zde žije také 117 000 dětí do 15 let. Jde o sedm procent všech dětí. Podíl chlapců je oproti dívkám dvojnásobný.3

více než 550 tis. nad 56 let

117 tis. dětí do 15 let

Jak se měnil postoj společnosti ke zdravotně znevýhodněným lidem?

Před rozmachem náboženství stáli handicapovaní na okraji společnosti. Často docházelo k jejich cílené likvidaci a segregaci. Později se rozmohla charitativní péče. Přesto ale v lidech převládaly předsudky. Postižený novorozenec například znamenal Boží trest pro rodinu i obec.

V období humanismu a renesance se kladl důraz na vzdělávání, a to i lidí s postižením. Například Jan Amos Komenský zastával názor, že vzdělávat se mají všichni bez ohledu na původ, pohlaví nebo zdravotní stav. Mnoho dětí ale i tak končilo po narození v ústavech bez šance na normální život.

Velkým předělem je počátek 20. století, kdy je v Praze založen Jedličkův ústav. V něm se soustřeďovala veškerá péče o handicapované.
Hlavním cílem bylo jejich začlenění do společnosti.

zdravodní sestra

„Největší změnou bylo v roce 2006 přijetí zákona o sociálních službách, že handicapovaní si smějí vybrat pečovatele podle sebe. Problém je ale v tom, že ne vždycky je pomoc pro všechny dostupná,“ říká Petr Schweiner, který je od dvou let nevidomý. Pracuje jako právník a pomáhá handicapovaným lidem v poradně Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Samostatnou kapitolou je zaměstnávání handicapovaných osob. Mnoho lidí si myslí, že by měl být vytvořen chráněný trh práce. Nejsou nakloněni myšlence, že by se znevýhodněné osoby měly pohybovat na volném trhu,

vysvětluje Schweiner.

Když technologie pomáhají

vozíčkář

Rychlý vývoj technologií mimo jiné umožňuje handicapovaným snadnější přístup k informacím i dostupné péči. Mohou lépe navazovat a udržovat sociální kontakty, pracovat nebo si nechat na několik kliknutí dovézt nákup až domů.

„Bez techniky by to byl krok zpátky. Díky speciálně upravenému počítači mi hlasový vstup umožňuje čtení zákonů a rozsudků. Jinak bych musel stále žádat někoho o pomoc s předčítáním,“ říká právník.

Počítače pro handicapované bývají výrazně dražší než ty normální. Vždy ale záleží na tom, o jak velkou úpravu jde. „Je možné získat od státu příspěvek na vybavení. Jsou také neplacené verze programů, které něco umějí. Podle mého se ale nedají z hlediska kvality srovnávat s těmi placenými,“ vysvětluje Schweiner.

více jak 80 000 lidí má těžkou
vadou zraku

V Česku žije více jak 80 000 lidí, kteří se potýkají s těžkou vadou zraku. Z toho 19 000 z nich jsou nevidomí, zhruba 600 nemá ani světlocit. Nedokážou tak rozeznat, jestli je světlo nebo tma.4

Chytrá města, která umějí šetřit

Města investují do chytrých zařízení, která nejen handicapovaným pomáhají v každodenním životě v rámci konceptu Smart Cities.

Jde hlavně o nové technologie, které šetří energii, zvyšují životní úroveň obyvatel a chrání životní prostředí. Na trhu existují také nejrůznější aplikace a pomůcky, díky kterým se mohou lidé se zdravotním postižením snadněji pohybovat po městě.

Zastávky,
které
informují

zavřít

zavřít

Chytré zastávky usnadňují život lidem se zrakovým handicapem po celém Česku. Po zmáčknutí tlačítka na elektrickém informačním panelu zastávka hlasově oznámí své jméno, číslo linky, cílovou stanici, ale i zpoždění vozů kvůli nehodě. Zastávky jsou přístupné například v Praze, Ústí nad Labem, Liberci, Děčíně, Ostravě, Olomouci i Jihlavě. Podle Petra Schweinera je ale zastávek málo. „Navíc často nefungují. Je to poruchová záležitost,“ myslí si.

Snadnější volání pro všechny

Neslyšící a nedoslýchaví lidé mohou v Česku využít asistenční linku, kterou provozuje jedna z telekomunikačních společností. Operátor funguje jako tlumočník a přepisuje hovor do textové formy. Od roku 2006 také mohou neslyšící komunikovat s policií prostřednictvím SMS zpráv.

volání
mobil

Fotoaparát vrací lidem paměť

S každodenními činnostmi mají problém i ti, kdo trpí Alzheimerovou chorobou, a často tak zapomínají. Zařízení od firmy Microsoft SenseCam je unikátní přenositelné digitální zařízení, které automaticky pořizuje fotografie. Malá černá skřínka tak dokáže za pomoci fotografií oživit lidem jejich ne zcela spolehlivou paměť.

Pro hráče s omezenou pohyblivostí

V roce 2019 Microsoft představil systém Xbox Adaptive Controller, který byl navržen tak, aby na něm mohli hrát lidé se všemi druhy postižení. Má dvě větší tlačítka se snadným stisknutím, a to jak prsty, tak i čímkoliv jiným. Obsahuje také 19 portů, do kterých mohou hráči zapojit jakékoliv speciální ovladače, které potřebují.

konzole

Lidem s poruchou vidění či ztrátou zraku pomáhají také počítače. Se speciálními pomůckami a programy mohou třeba surfovat na internetu nebo vytvářet grafické návrhy. Programy dostatečně zvětšují písmo na monitoru nebo převedou text na mluvené slovo. Další důležitou vychytávkou je hlasové ovládání počítače.

Jaké speciální pomůcky využívají zrakově znevýhodnění?

Internetový svět se lidem se zrakovým postižením otevírá postupně.

Mnoho webů tak pro ně stále není dostatečně uzpůsobených. „Třeba když je na stránce místo textu obrázek. V takové chvíli si s tím hlasový vstup neumí poradit. Takže buď musím stránku opustit, nebo někomu říct, ať mi stránku popíše,“ vysvětluje Petr Schweiner. V Česku totiž chybí legislativa, která by poskytovatele nutila mít tyto služby na dostatečné úrovni.

konzole

Operační systém Windows 11 nabízí nepřeberné množství technických vychytávek, díky kterým je každý den pro lidi s handicapem jednodušší.

Windows 11 dokážou výrazně snížit počet chyb při psaní a používání počítače.

Umožňují ho ovládat pomocí pohybů očí a díky speciálním aplikacím usnadňují vytváření grafických materiálů a prezentací pro ty, kdo jsou nepohybliví.

Vyberte si na Alza.cz notebook s Windows 11

a společně s Microsoft pomozte dětem s handicapem.

notebook

Chci pomoct

Jak pomáhá operační systém Windows 11 lidem se specifickými potřebami každý den?

vs
oko

Lidé s vadou
zraku

Systém umožňuje přiblížit celou obrazovku nebo části psaného textu.

Díky funkci předčítání je možné poslechnout si psaný text.

K počítači lze připojit displej s Braillovým písmem.

ucho

Nedoslýchaví a neslyšící

Operační systém jim automaticky generuje skryté titulky.

Zvládne převádět řeč do jiného jazyka v reálném čase.

Umožňuje nastavit zvukové nebo vizuální oznámení podle potřeby.

Nezisková organizace EDA pomáhá dětem i rodinám, které neměly tolik štěstí