Seznam Native ve spolupráci s

Zdroj: HZS ČR

Hrdinové
na lince 150

Nenahraditelná spolupráce dobrovolných a profesionálních hasičů je v ohrožení

Poslání – tak svou práci vnímají profesionální hasiči. Stejně to mají i ti dobrovolní, přestože hašení požárů a zásahy u nejrůznějších událostí nejsou jejich zaměstnáním. Dobrovolných hasičů je ale stále méně, přitom se profesionálové bez jejich pomoci neobejdou.

Když se rozhouká siréna, je potřeba všeho nechat, navléknout zásahový oblek a do dvou minut vyjet ze stanice. To platí pro jednotky profesionálních hasičů. I těm dobrovolným mimořádnou událost ohlašuje výrazný zvukový signál, ozývá se však z jejich telefonu. A na rozdíl od profesionálů mají možnost volby, kterou zadají do aplikace. Jednička – jedu, trojka – nejedu.

Dobrovolní hasiči mají v českých zemích dlouhou tradici. První oficiální sbor založili v roce 1864 ve Velvarech na Kladensku.1 V současnosti však lidí, kteří obětují volný čas a v některých případech nasazují život pro pomoc druhým, ubývá. Komu předat „štafetu“ zatím nemají například členové jednotky sboru dobrovolných hasičů v Klecanech u Prahy.

„Většinou jsou tu chlapi mého věku, což je 40 plus. Sháníme mladé kluky, ale moc se nám to nedaří. Protože už je mezi námi rozestup a je složitější se k nim dostat.“

Jan Filinger, velitel JSDH Klecany

Velitel Jan Filinger je členem klecanského sboru už 25 let. Zaměstnán je ve firmě na likvidaci elektroodpadu, kde má na starosti pracovníky z řad vězňů. Kromě něj je ve výjezdové jednotce dalších zhruba dvacet lidí, mezi nimi inženýr ekonomie nebo třeba zaměstnanec nedalekého lomu. Práce a bydliště v místě, kde jednotka sídlí, je pro dobrovolné hasiče velkou výhodou. Od doby ohlášení mimořádné události musí ze stanice vyjet do deseti minut.

Rozdělení jednotek

Profesionálové i dobrovolníci jsou rozdělení do různých jednotek, mimo jiné dle své působnosti. Územní jednotky mohou zasahovat i mimo území svého zřizovatele (kraje, obce, podniku). Místní vyjíždějí mimo svou oblast pouze na vyžádání.

JPO

JPO I

JPO II

JPO III

JPO IV

JPO V

JPO VI

Působnost

územní

územní

územní

místní

místní

místní

Název jednotky

jednotka HZS kraje

jednotka SHD obce

jednotka SDH obce

jednotka HZS podniku

jednotka SDH obce

jednotka SDH podniku

Čas výjezdu

2 minuty

5 minut

10 minut

2 minuty

10 minut

10 minut

Čas dojezdu

20 minut

10 minut

10 minut

neurčuje se

neurčuje se

neurčuje se

JPO – Jednotka požární ochrany, HZS – Hasičský záchranný sbor, SDH – Sbor dobrovolných hasičů

Časy dojezdů

Jednotka HZS kraje má čas dojezdu 20 minut.

Jednotka SHD obce má čas dojezdu 10 minut.

Jednotka SDH obce má čas dojezdu 10 minut.

U jednotek HZS podniku, SDH podniku a SDH obce se čas dojezdu neurčuje.

Dobrovolných hasičů ubývá. Kvůli neochotě i práci daleko od domova

Zdroj: HZS ČR

Inzerát v místních novinách, hlášení v rozhlase nebo oslovování na akcích – tak se v Klecanech snaží do svých řad přilákat nové dobrovolníky. Uchazeč musí dosáhnout věku 18 let, splnit povinný praktický i teoretický kurz, projít zdravotní prohlídkou a závěrečnou zkouškou, která otestuje jeho fyzickou i psychickou odolnost.

Podle klecanského velitele je dalším předpokladem chuť učit se novým věcem a ochota být týmovým hráčem. „Zhruba první rok nováčky zkoušíme, jestli to myslí vážně. Všichni se musí navzájem znát a věřit si. Když spolu pošlu při zásahu dva kluky hasit, tak mi nemůže jeden z nich říct, že s tím druhým nejde, protože ho nezná. Jsme parta srdcařů a kamarádů,“ popisuje Jan Filinger.

Právě nedostatek ochoty dělat něco pro druhé, přijmout zodpovědnost a podílet se na bezpečnosti ve své obci jsou podle generálního ředitele hasičského sboru Vladimíra Vlčka některé z příčin malého počtu zájemců o to stát se dobrovolným hasičem. Roli pak hraje také měnící se způsob života spojený se zaměstnáním daleko od domova. „V Česku byl historicky zvyk pracovat v místě bydliště. V dnešní době je běžné dojíždět za prací i několik hodin,“ myslí si Vladimír Vlček.

Alespoň dva výjezdy ze tří

Práce či studium v jiném městě však nemusí být nepřekonatelnou překážkou. „Když tady dobrovolný hasič alespoň bydlí, může to fungovat, protože většina událostí se děje v noci. Pokud ze tří zásahů vyjede dvakrát, pořád je to dostačující,“ doplňuje Jan Filinger. Členové klecanské jednotky ročně vyjedou zhruba 30–40×.

Zdroj: HZS ČR

Nezájem mladších ročníků o členství v jednotce dobrovolných hasičů potvrzují i data profesionálního sboru. K největšímu poklesu došlo mezi lety 2000 a 2010. Pro profesionály jsou přitom jejich „kolegové z civilu“ nepostradatelní. V Česku funguje takzvaný systém plošného pokrytí, který je na jejich spolupráci založen. Bez dobrovolných hasičů by v některých případech nebyl zajištěn dojezd jednotek na místo zásahu v požadovaných počtech ani v potřebném čase.

„Pomoc dobrovolných hasičů je nepostradatelná, a to především u rozsáhlých požárů nebo při živelních pohromách. Při těchto událostech bychom se bez nich neobešli.“

Vladimír Vlček, generální ředitel HZS ČR
7 524

profesionálních hasičů slouží ve 246 jednotkách v Česku

79 213

dobrovolných hasičů jsou členy 7 524 výjezdových jednotek

Hasiči každoročně vyjíždějí k více událostem, přibývá i požárů v přírodě

Počet událostí, u kterých hasiči zasahují, každoročně roste. Loni jich bylo téměř 171 000, což je v porovnání s rokem 2018 nárůst o zhruba 20 procent. Dobrovolní hasiči jsou u více než třetiny z nich,2 nejčastěji u požárů nebo u takzvané technické pomoci. Jedná se například o odstraňování spadlých stromů nebo vyprošťování aut z příkopů. Ke čtvrtině událostí pak dobrovolní hasiči dorazí jako první.

Zdroj: HZS ČR

„V roce 2022 došlo i k zásadnímu nárůstu počtu požárů ve volné přírodě. Jedním z nich byl ten v národním parku České Švýcarsko. Šlo o největší lesní požár v novodobé historii Česka,“ připomíná Vladimír Vlček. Všem hasičům přibyly v posledních letech také nové úkoly, například v souvislosti s pandemií koronaviru nebo migrační vlnou způsobenou ruskou agresí na Ukrajině.

I když se hasiči dělí na profesionály a dobrovolníky, během zásahu pracují všichni se stejným nasazením, jen velitel je vždy od „profíků“. Na spolupráci obě strany oceňují vzájemný respekt a přátelskou atmosféru. „Nezažil jsem, že by někdo na někoho křičel nebo řekl, že někdo něco pokazil. Chovají se k nám velmi slušně a jsou rádi, že jim pomáháme, váží si toho. Všichni si tykáme, nikdo se nepovyšuje kvůli hodnosti,“ říká za dobrovolné hasiče Jan Filinger.

Odměňování dobrovolných hasičů

Při požáru v národním parku České Švýcarsko zasahovaly stovky dobrovolných hasičů. Bylo to poprvé, co za svou pomoc dostali plošné finanční ohodnocení od státu. Jinak záleží na zřizovateli jednotky, tedy na obci, zda nějakou formu odměňování nastaví. U jednotek kategorie JPO II je se členy zpravidla uzavřena dohoda o pracovní činnosti a člen jednotky dostává odměnu za pohotovost pro případ výjezdu, respektive za výjezd samotný.2

Ženy ve výjezdových jednotkách

Své nástupce si dobrovolní hasiči v Klecanech snaží najít také mezi dětmi. Už delší dobu tam funguje zájmový kroužek Mladí hasiči. Případný efekt se však projeví až za delší dobu. Možností, jak rozšířit řady dobrovolníků už nyní, může být například větší zapojení žen.

Zdroj: HZS ČR

Michaela Žďárská, první žena u výjezdové jednotky

Z dobrovolné hasičky tou na plný úvazek – to byla cesta vůbec první ženy, která nastoupila k výjezdové jednotce profesionálních hasičů. Stala se jí 1. září loňského roku Michaela Žďárská, která slouží na stanici v pražských Holešovicích. Od té doby do výjezdových jednotek nastoupily ještě další dvě ženy, a to v Kolíně a v Plzni.

Ženy hasičky musí dostát stejným nárokům jako jejich mužští kolegové. A to nejen u zásahů, ale už i během přijímacích testů, ať už fyzických, zdravotních nebo psychických.

„Vzhledem k tomu, že jde o novum, jsou na ně naopak kladeny možná ještě větší nároky než na muže. Věřím, že časem bude normální, že ve výjezdových jednotkách ženy slouží.“

Vladimír Vlček, generální ředitel HZS ČR

Stejně jako je tomu u profesionálů, i u dobrovolných hasičů zasahuje jen malý počet žen. Ani tady se však jejich většímu zapojení nebrání. „Máme sice jen jednu šatnu, ale zařídit někde další, by bylo to poslední,“ dodává s úsměvem klecanský velitel Jan Filinger. Mezi členy tamního sboru sice ženy jsou, ne však u výjezdové jednotky.

Moderní vybavení je důležité pro dobrovolné i profesionální hasiče

Jan Filinger, velitel JSDH Klecany

Profesionální a dobrovolné jednotky hasičů se navzájem podporují také v oblasti vybavení. Hasičský sbor získal díky projektu podpořeného z fondů Evropské unie 135 kusů techniky v hodnotě více než 700 milionů korun. Ta je podle potřeby rozmístěná po celé České republice. Jednalo se o cisternové automobilové stříkačky různých typů, výškovou automobilní techniku, drony nebo třeba pásová vozidla pro pohyb ve sněhu. „Díky tomuto projektu jsme mohli převést značné množství techniky hasičského sboru jednotkám dobrovolných hasičů,“ pochvaluje si Vladimír Vlček.

Nová technika, kterou profesionální hasiči v rámci projektu obdrželi, pomáhá jejich jednotkám s řešením a řízením rizik vyvolaných změnou klimatu. Jsou jimi například sucho, orkány a větrné smrště, sněhové srážky nebo masivní námrazy. Jsou tak schopní rychlejší a efektivnější pomoci lidem, které mimořádné události zasáhnou.

Také dobrovolní hasiči v Klecanech už několikrát využili evropské fondy při modernizaci svého vybavení. Pořídili si díky nim dodávku, cisternovou automobilovou stříkačku a přistavěli garáž. V současné době také žádají o nové zásahové auto. I když jejich stará Tatra stále slouží, své místo má už spíše mezi veterány.

Nové vozidlo k zásahu dopraví až devět hasičů. To je oproti dosavadním možnostem navýšení. „Myslím, že to pro nás bude znamenat větší počet výjezdů,“ předpokládá Jan Filinger. Součástí auta bude cisterna o objemu čtyři kubíky a vybavení uzpůsobené nejčastějším potřebám klecanské jednotky, tedy motorové pily, plovoucí i ponorná čerpadla, vybavení na zásah proti bodavému hmyzu či povodním.

Díky fondům EU mají modernější vybavení hasiči po celém Česku

Fondy EU v období 2007–2022 výrazně přispěly k modernizaci a rozvoji záchranných operací ve všech regionech České republiky.

620

nových a zmodernizovaných objektů sloužících složkám IZS

797

kusů nové techniky pro složky integrovaného záchranného systému

Zajímá mě víc

Pole, školy, továrny i zámky – tady všude pomáhají evropské fondy. Přečtěte si příběhy, které mění Česko

Další projekty