Seznam Native ve spolupráci s

Inventura rozpočtu

Jak získat kontrolu nad měsíčními výdaji?

Nastavte si rozpočet tak, aby vám zbyly peníze na vyúčtování za energie, vzdělání dětí či abyste se stihli dostatečně zabezpečit na důstojné stáří.

Vyhněte se stresu

Psychologové ve Spojených státech dlouhodobě sledovali, co lidem nejčastěji způsobuje stres. Právě nejistota ohledně schopnosti utáhnout měsíční rozpočet se ukázala být jedním z hlavních zdrojů stresu pro více než polovinu Američanů. Obávají se, že nebudou mít dostatek peněz na pokrytí běžných výdajů, účtů za domácnost či zaplacení hypotéky. Průzkum také ukázal, že peníze jsou často příčinou napětí v rodině.1 Při správném zacházení s financemi se však můžete na všechny tyto situace s předstihem a v klidu připravit.

Jak si vedou české domácnosti?2

 • Šest z deseti Čechů vychází s rozpočtem jen s obtížemi.

 • Devět z deseti Čechů si vytváří alespoň nějakou rezervu, třetině z nich by však pokryla jen měsíční náklady na život.

 • Více než pětina lidí vydá na bydlení přes 40 procent příjmů.

 • Čtvrtina jich nemá dlouhodobé úspory.

 • Každý čtvrtý má obavy, že se jeho finanční situace bude zhoršovat.

 • Více než polovina Čechů spoléhá na to, že je ve stáří finančně zabezpečí převážně stát.

 • Každá desátá domácnost žije bez jakékoliv finanční rezervy.

Zařaďte vybrané platby do správné kategorie

__ALTERNATIVE__TEXT__
Restaurace
Kultura
Nečekané životní situace
Peníze na auto
Doprava
Spoření na budoucnost
Nákup potravin
Vysněná dovolená
Zájmy
Nájem a energie

Sestavte si
rodinný rozpočet

Prvním a nejdůležitějším krokem k získání kontroly nad výdaji je sestavit si finanční rozpočet. Vedle pravidelných plateb je důležité mít přehled hlavně o každodenních výdajích. Ať už je to oběd v práci, nákup nebo káva. Příjmy a výdaje si můžete jednoduše zapisovat do excelové tabulky nebo je sledovat v mobilním bankovnictví. Každou platbu si tak můžete snadno zařadit do různých kategorií výdajů. Dopředu si také stanovte, kolik chcete za jednotlivé kategorie utrácet, a své výdaje pak pravidelně kontrolujte.

Při tvorbě a plánování rozpočtu se můžete řídit jednoduchým pravidlem 50/30/20. V ideálním případě by podle něj měly 50 procent nákladů tvořit výdaje na život a provoz domácnosti, tedy nájem či splácení hypotéky, účty za energie, dopravu, nákupy potravin a dalších nezbytností. Dalších 30 procent by měly představovat útraty za radost. Jde například o lístky na koncert, večeři s přáteli, nákup oblečení nebo výlety s dětmi. Zbývajících 20 procent vašich příjmů by pak mělo jít na spoření.

„Pravidlo 50/30/20 je ideální, ale není nutné se jím vždy řídit. Někdy to okolnosti zkrátka nedovolují. Klíčové je rozumět složení svých výdajů. Co je nezbytné zaplatit, jak velkou část výplaty dám na ‚radosti‘ a kolik jsem schopen ušetřit a odložit do rezervy nebo na budoucnost? Rozložení v těchto kategoriích se může u každého lišit, s tím už se pak dá pracovat. Například můžete hledat prostor, kde ušetřit,“
říká Veronika Němcová, která se v České spořitelně zaměřuje na rozpočty finančně zranitelných klientů a jejich krátkodobé rezervy.

Vyzrajte nad rodinným rozpočtem

Čeněk a Lucie mají půlroční dítě. V Brně bydlí v nájemním bytě, rádi by žili ve vlastním, ale na hypotéku teď nedosáhnou. Vyjít s penězi je pro ně dost obtížné. Po narození dítěte představuje jejich hlavní příjem Čeňkův plat. Velkou část z něj spolknou náklady na bydlení. Alespoň dvakrát týdně si domů objednají jídlo z lepší restaurace a po večerech se společně rádi dívají na filmy a seriály. Mají proto předplacené čtyři streamovací služby naráz. Každého čtvrt roku navíc mladou rodinu potká nějaký nečekaný výdaj. Ať už je to například rozbitá pračka nebo nová autosedačka.3

Příjmy

 • 8 333 korun rodičovský příspěvek
 • 38 000 korun příjem ze zaměstnání

Výdaje

 • Nájem a energie 22 000 korun
 • Internet a telefon 1 200 korun
 • Potraviny a ostatní nezbytné nákupy 12 000 korun4
 • Volný čas 3 500 korun, z toho 1 500 korun tvoří předplatné různých služeb
 • Oblečení 2 000 korun
 • Doprava 2 500 korun
 • Pojištění 800 korun
 • Spoření 1 000 korun
Na čem by podle vás mohla rodina ušetřit?
Správně. I malé úspory mohou přispět k vyšší finanční rezervě. Ideální je začít u služeb, bez kterých se rodina obejde. Čeněk s Lucií každý měsíc utratí 1 500 korun za streamovací služby, které plně nevyužívají. Když tento pravidelný výdaj sníží alespoň o polovinu, budou si moci každý měsíc odkládat dalších 750 korun stranou. Za rok to bude 9 000 korun. Dále by mohli omezit dovoz jídla či využívání taxi služby.
To není správně. Pojištění chrání rodinu před nečekanými událostmi, na které by jejich finanční rozpočet nemusel stačit. V tomto případě je ideální začít u služeb, bez kterých se rodina obejde. Čeněk s Lucií každý měsíc utratí 1 500 korun za streamovací služby, které plně nevyužívají. Když tento pravidelný výdaj sníží alespoň o polovinu, budou si moci každý měsíc odkládat 750 korun stranou. Za rok to bude 9 000 korun. Dále by mohli omezit dovoz jídla či využívání taxi služby.
To není správně. Snížit náklady na nájem a energie je sice možné, ale ne vždy je můžeme ovlivnit. V tomto případě je ideální začít u služeb, bez kterých se rodina obejde. Čeněk s Lucií každý měsíc utratí 1 500 korun za streamovací služby, které plně nevyužívají. Když tento pravidelný výdaj sníží alespoň o polovinu, budou si moci každý měsíc odkládat 750 korun stranou. Za rok to bude 9 000 korun. Dále by mohli omezit dovoz jídla či využívání taxi služby.

Dosáhnou na hypotéku?

„Pro tuto mladou rodinu by byla řešením pomoc od jejich rodičů, kteří mohou do hypotéky přistoupit s dětmi a podpořit žádost o hypotéku svým příjmem. Do hypotéky lze vstoupit na určitou dobu, než mladá rodina překlene období, v němž je závislá na jednom příjmu, a bude na hypotéku finančně připravena. Rodiče mohou také pomoci tím, že poskytnou svou nemovitost jako zástavu k té kupované, díky tomu nemusí mít mladá rodina své finanční prostředky jako vklad, který je většinou vyžadován. Obecně doporučuji, aby si už mladý člověk, který ještě své vlastní bydlení pořizovat nechce, tvořil rezervu na budoucí vklad do bydlení či výdaje s tím spojené,“
radí Jana Pocová, která v České spořitelně působí jako odbornice na hypotéky a bydlení.

Mějte přehled

Účty za bydlení, jídlo, kroužky pro děti a splátky za auto nebo vybavení bytu. Najít peníze navíc, které byste si mohli odložit stranou, může být někdy obtížné. Když si ale uděláte obrázek o tom, kolik a za co měsíčně utrácíte, daleko snadněji zjistíte, kde můžete ušetřit na pravidelné spoření. Projděte si rozpočet a rozdělte si útraty na ty nezbytné a ty pro radost. Určitě si pak snáze uvědomíte, na čem můžete ušetřit. Třeba že když si budete ranní kávu připravovat doma a do kavárny vyrazíte jen dvakrát týdně, ušetříte 600 korun měsíčně. Za rok tak nastřádáte 7 200 korun.

Finanční „polštář“ si můžete vytvořit i z několika stovek měsíčně. Důležité je začít a pravidelně si odkládat peníze stranou. Nejlépe hned poté, co vám přijde výplata, a nečekat na to, co vám zbude na konci měsíce. Na nečekané životní situace, jako je třeba rozbitá pračka, je dobré mít naspořen trojnásobek měsíčních nákladů. Důležité je mít tyto peníze rychle k dispozici. Pro takové spoření jsou tak ideální spořicí účty či krátkodobé termínované vklady.

„Nejefektivnější je, když si spořicí návyk zautomatizujete tak, abyste každý měsíc nemuseli myslet na to, že si máte něco odložit stranou, nebo se spoléhat na to, že na konci měsíce vám ‚něco zbyde‘. Když si nastavíte pravidelný trvalý příkaz a budete s touto částkou už počítat ve svém měsíčním rozpočtu, jste na dobré cestě vytvořit si nezbytnou rezervu na nečekané výdaje,“
radí Veronika Němcová, která se v České spořitelně specializuje na rozpočty finančně zranitelných klientů a jejich krátkodobé rezervy.

Vyzrajte nad rozpočtem dvou seniorů

Manželé Květa a František jsou druhým rokem v důchodu. Žijí ve vlastním bytě v Praze, víkendy tráví na chalupě a alespoň dvakrát měsíčně rádi vyrazí za kulturou. Květa byla většinu svého profesního života na volné noze, František pracoval ve státní správě. Na penzi si začali spořit až v pozdějším věku a velkou část úspor použili na odkoupení bytu, ve kterém strávili většinu svého života. Přestože se v penzi hodně uskromnili, na konci měsíce jsou většinou na nule, protože splácejí půjčky, které si vzali na auto, zateplení chalupy a novou ledničku.5

Příjmy

 • 14 800 korun důchod Květa
 • 17 900 korun důchod František

Výdaje

 • Náklady na bydlení 7 000 korun
 • Internet a telefon 1 500 korun
 • Potraviny a ostatní nezbytné nákupy 10 000 korun6
 • Volný čas a kultura 1 500 korun
 • Zdraví 1 000 korun
 • Pojištění 1 000 korun
 • Splátka úvěru na auto 3 500 korun
 • Splátka úvěru na zateplení chalupy 2 000 korun
 • Splátka ledničky 800 korun
 • Doprava 1 500 korun
 • Spoření 2 000 korun
Jak by podle vás manželé měli řešit vysoké splátky?
Správně, sloučení nebo konsolidace půjček. Hodí se hlavně těm, kdo splácí několik půjček najednou a od různých poskytovatelů. Do jednoho úvěru, který často mívá i výhodnější úrok, je možné sloučit všechny bankovní i nebankovní půjčky. V praxi to znamená, že si u banky vezmete jednu půjčku, kterou využijete na splacení všech ostatních úvěrů.
To není správně. Spoření představuje finanční jistotu do budoucna i na nenadálé výdaje, není proto rozumné ho rušit. Ideálním řešením je v tomto případě sloučení nebo konsolidace půjček. Hodí se hlavně těm, kteří splácí několik půjček najednou a od různých poskytovatelů. Do jednoho úvěru, který často mívá i výhodnější úrok, je možné sloučit všechny bankovní i nebankovní půjčky. V praxi to znamená, že si u banky vezmete jednu půjčku, kterou využijete na splacení všech ostatních úvěrů.
Prodat auto je sice možné, ale v tomto případě je ideálním řešením sloučení nebo konsolidace půjček. Hodí se hlavně těm, kteří splácí několik půjček najednou a od různých poskytovatelů. Do jednoho úvěru, který často mívá i výhodnější úrok, je možné sloučit všechny bankovní i nebankovní půjčky. V praxi to znamená, že si u banky vezmete jednu půjčku, kterou využijete na splacení všech ostatních úvěrů.

Jak splácet v klidu?

„Půjček se není třeba obávat, stačí se držet několika zásadních pravidel. Ať nikdy nedlužíte víc, než kolik dokážete splácet. Ať jste vždy schopni splácet včas, schopni dostát svých závazků a půjčku doplatit i v případě nouze nebo nečekaných výdajů. Půjčujte si vždy jen od důvěryhodných institucí. Pak své půjčky budete mít pod kontrolou a předejdete zbytečným rizikům. Pokud už však půjček máte více a jejich splátky váš rozpočet nadměrně zatěžují, pak právě vám může pomoci jejich sloučení neboli konsolidace. Možné je sloučit nejen půjčky, ale i kontokorenty, kreditní karty či různé splátkové prodeje. Výhodou je, že budete pravidelně splácet pouze jednu splátku, kterou si přizpůsobíte svým možnostem. A jestli máte půjčky s vysokým úrokem, můžete jejich sloučením také ušetřit,“
radí odborník na splátky Jan Vaněček z České spořitelny.

Šetřete si na budoucnost

Dlouhodobá rezerva představuje vaši finanční jistotu na stáří. Čím dříve na ni začnete spořit, tím lépe se vám úspory zhodnotí. Na důchod byste měli mít naspořeno ideálně kolem dvou milionů korun7, dlouhodobá rezerva by pak měla být ve výši šestinásobku měsíčního příjmu.

Možností, jak své úspory zhodnotit v delším časovém horizontu, je pak hned několik. Od investic do akcií či dluhopisů přes spoření do podílových fondů až po penzijní spoření. Pokud se ve světě investování nevyznáte, raději se poraďte s odborníkem. Jistější cestou ke dlouhodobému zhodnocení úspor je penzijní spoření. Na to vám přispívá stát a v některých případech i zaměstnavatel.

„Ideální je začít se spořením na důchod co nejdříve, protože i malá částka může v dlouhodobém horizontu vytvořit zajímavou sumu. Optimální je vytvořit si rezervu alespoň dva miliony korun. V případě doplňkového penzijního spoření je důležité si zjistit, zda váš zaměstnavatel na penzijní spoření přispívá. Zároveň je dobré odkládat si takovou částku, která vám zajistí čerpání maxima státem poskytovaných benefitů. Pokud si budu odkládat ještě víc, tak mohu čerpat i benefit ve formě daňového odpočtu až do výše 3 600 Kč slevy na dani z příjmů. Penzijní spoření nabízí několik investičních strategií, a tím pádem i větší možnost výnosu v případě dynamičtějších strategií,“
doporučuje Hana Hyklová, která v České spořitelně působí jako specialistka na pojištění.

Vyzrajte nad rozpočtem single domácnosti

Rozárka žije sama v nájemním bytě v Praze, má vysokoškolské vzdělání. Pracuje jako účetní v nemocnici a k tomu ještě pomáhá s účetnictvím kamarádce šperkařce. Volný čas nejraději tráví tenisem, plaváním nebo venku s přáteli. Na konci měsíce ale často řeší, zda si může dovolit vyrazit s přáteli na večeři nebo natankovat plnou nádrž paliva do auta, když chce jet navštívit rodiče žijící na druhém konci republiky. Pravidelně si odkládá stranou peníze na dovolenou, ale kvůli zhoršující se finanční situaci si v loňském roce přestala spořit na důchod. Má obavu z vyšších nenadálých výdajů a z toho, že nebude moci delší dobu pracovat.

Příjmy

 • Plat 34 000 korun

Výdaje9

 • Nájem a energie 15 000 korun
 • Internet a telefon 1 100 korun
 • Potraviny a ostatní nezbytné nákupy 7 000 korun
 • Volný čas, koníčky a vzdělávání 7 000 korun
 • Doprava 2 500 korun
 • Spoření 1000 korun
Co myslíte, že by Rozárce pomohlo, aby se nemusela bát, že nebude moci delší dobu pracovat?
To není správná odpověď. Spoření představuje finanční jistotu do budoucna i na nenadálé výdaje, není proto rozumné ho rušit. V tomto případě je ideálním řešením sjednat si životní pojištění. Některé situace v životě, jako je například úraz či dlouhodobá nemoc, totiž mohou ovlivnit finanční rozpočet i na několik měsíců. Dobře nastavené životní pojištění Rozárce zajistí finanční stabilitu v období, kdy se její příjmy na delší dobu prudce propadnou.
Správně, ideálním řešením je sjednat si životní pojištění. Některé situace v životě, jako je například úraz či dlouhodobá nemoc, totiž mohou ovlivnit finanční rozpočet i na několik měsíců. Dobře nastavené životní pojištění Rozárce zajistí finanční stabilitu v období, kdy se její příjmy na delší dobu prudce propadnou.
To není správná odpověď. Snížit výdaje za telefon a internet sice uspoří pár stokorun navíc, ale v tomto případě je ideálním řešením sjednat si životní pojištění. Některé situace v životě, jako je například úraz či dlouhodobá nemoc, totiž mohou ovlivnit finanční rozpočet i na několik měsíců. Dobře nastavené životní pojištění Rozárce zajistí finanční stabilitu v období, kdy se její příjmy na delší dobu prudce propadnou.

Jak se dobře pojistit?

„Dobré životní pojištění je takové, které si můžete dovolit, a zároveň vás a vaše blízké dobře ochrání. To znamená, že pokryje všechny nepříjemné životní situace, kdy přijdete o příjmy kvůli nemoci, invaliditě nebo úmrtí. To jsou v podstatě 3 základní rizika, která by neměla chybět v žádné pojistce. Než si pojištění koupíte, ať už online nebo s poradcem, je důležité se zamyslet nad tím, jak byste zmíněné situace finančně zvládli. To, co by vám chybělo do udržení vaší životní úrovně, je přesně to, co byste si měli dopojistit v rámci životní pojistky. A je tu ještě jedna důležitá věc, kterou málokdo ví. Čím dříve se jako mladý a zdravý člověk pojistíte, tím levnější pojistku získáte,“
radí Hana Hyklová, která se v České spořitelně specializuje na pojištění.

Mějte své pojistky pod kontrolou

Podle odborníků z České spořitelny mají jejich klienti ve většině případů své pojištění domácnosti a nemovitosti zastaralé. Největší problém u takových smluv je podpojištění. To znamená, že v případě škody v domácnosti vám vyplacené peníze nepokryjí náklady na opravu nebo nákup nového vybavení. Ideální je proto pojistné smlouvy kontrolovat a aktualizovat každé dva roky, aby odpovídaly i rostoucím cenám nemovitostí a vybavení.

Každý se navíc může setkat s problémy, na které není připravený. Ať už je to dlouhodobá nemoc, úraz nebo ztráta zaměstnání. V takových situacích vás chrání pojištění neschopnosti splácet. Pokud vás potká nenadálá životní situace a vy nebude moci několik týdnů i měsíců platit své výdaje, pojišťovna tyto náklady pokryje. Pojištění se vztahuje také na invaliditu, ošetřování člena rodiny či úmrtí. Výhodou je, že cena takového pojištění je pro každého stejná bez ohledu na věk či rizikovost zaměstnání.