Seznam Native ve spolupráci s
vize 0

Jste si opravdu jistí,

že umíte řídit?

Ověřte svoje
znalosti v testu

Na silnicích se spolu setkávají zkušení řidiči, občasní řidiči, ale i ti, kdo mají takzvaně „ještě mokrý řidičák“ a řízení zatím plně neovládají. Všichni společně ale musí dodržovat stejná pravidla silničního provozu. V opačném případě hrozí nebezpečí nejenom jim, ale i jejich okolí.

Zjistěte, jak si umíte poradit v záludných situacích, ve kterých se můžete při řízení ocitnout.

0

dopravních nehod v ČR

0

obětí dopravních nehod

0

nehod zaviněných řidiči do 24 let

V roce 2020 vyšetřovali policisté v České republice 94 794 dopravních nehod, jejichž následkem zemřelo 460 osob. V 8 788 případech se prokázalo zavinění na straně řidičů mladších 24 let. Při těchto nehodách přišlo o život 66 osob, dalších 243 bylo těžce zraněných a 3 310 utrpělo lehká poranění. Mladí a nevyježdění řidiči nejčastěji bourali kvůli nepřiměřené rychlosti.

Zdroj: Policie ČR

Řidiči ve věku do 24 let jsou v silničním provozu nejrizikovější skupinou. Nedostatek zkušeností, mnohdy v kombinaci s nepřiměřeným sebevědomím, vede na silnicích často k nebezpečným situacím. Podle policejních statistik způsobí nejvíce nehod řidiči s praxí v řízení do jednoho roku. Druhou nejčastější příčinou nehod mladých řidičů bylo v loňském roce nevěnování se řízení. Nejčastěji je rozptyluje hovor se spolucestujícími, mobilní telefon nebo občerstvení.

Únava má na svědomí:

0 %

všech
dopravních
nehod

0 %

nehod,
které se stávají
na dálnicích

Zdroj: ridtesrozumem.cz

Zjistěte, jak dobří řidiči jste

Odpovězte na následujících deset kvízových otázek a zjistěte, jak jste na tom se svými znalostmi silničních pravidel.

spustit test

otázka
1 z 10

Zjistěte,
jak dobří řidiči jste

Chodec, který vstoupí na vozovku na signál pro chodce „Volno“, by měl po rozsvícení signálu „Stůj“:

A

Dokončit přecházení k nejbližšímu světelnému zařízení pro chodce. Samozřejmě obvyklou rychlostí chůze.

B

Okamžitě otočit směr chůze a vrátit se na místo, odkud vyšel, když se rozsvítil signál „Volno“.

C

Zůstat stát na místě a čekat, až se znovu rozsvítí signál „Volno“.

Téměř čtvrtina všech usmrcených chodců umírá na přechodech pro chodce. Většina chodců zemře zaviněním řidičů, někteří však i svou vlastní vinou. Spousta lidí si totiž myslí, že chodci mají vždy přednost, což není pravda.

Zdroj: ridtesrozumem.cz

otázka
2 z 10

Zjistěte,
jak dobří řidiči jste

Jak velkou bezpečnou vzdálenost mezi vozidly musí ponechat řidič vozidla jedoucího za jiným vozidlem?

A

20 metrů

B

15 metrů

C

Délku bezpečné vzdálenosti zákon nestanovuje.

Nedodržení bezpečné vzdálenosti je čtvrtou nejčastější příčinou nehod zaviněných řidiči.

Zdroj: Policie ČR

Dopravní odborníci proto doporučují za ideálních podmínek, na suché silnici a za dobré viditelnosti, zachovávat vzdálenost odpovídající minimálně dvěma sekundám jízdy.

Pomůckou, jak dodržet správnou vzdálenost, může být zákonný požadavek, který platí v sousedním Německu. Zde minimální vzájemný odstup v metrech musí odpovídat alespoň polovině údaje na rychloměru v kilometrech za hodinu. Například při 100kilometrové rychlosti to musí být alespoň 50 metrů, při 50kilometrové rychlosti minimálně 25 metrů.

Zdroj: ridtesrozumem.cz

otázka
3 z 10

Zjistěte,
jak dobří řidiči jste

Pokud dojde při jízdě automobilem ke střetu se zvěří:

A

Není nutné toto nikomu oznamovat, jelikož lesní zvěř není ničí majetek.

B

Jako satisfakci za případnou újmu na majetku (vozu) je možné si ponechat sražené zvíře.

C

Odklizení zvířete je na správci příslušné honitby, který musí být o takové události zpraven, proto by měla být každá taková událost oznámena Policii ČR, která zajistí tyto a další kroky.

Statistika nehod se zvěří za posledních 5 let mluví jasně. Nejkritičtějším měsícem je květen (o 26 % nad průměrem), pak je to duben (14 %), říjen (10 %) a listopad (5 %). Nejvíce nehod je evidováno ve Středočeském a Jihočeském kraji a průměrná škoda je 40 tisíc korun.

Zdroj: Kooperativa

otázka
4 z 10

Zjistěte,
jak dobří řidiči jste

Čemu je nutné věnovat zvláštní pozornost před vjezdem do tunelu?

A

Před tím, než řidič se svým automobilem vjede do tunelu, musí vypnout autorádio, které v tunelu nemá signál.

B

Před vjezdem do tunelu musí být zavřená všechna okna vozu, aby se tak předešlo nadýchání výparů z výfuků.

C

Zvláštní pozornost je nutné věnovat ukazateli stavu paliva. Vždy musíme mít jistotu, že nám palivo vystačí na průjezd tunelem, a to i s nutnou rezervou kvůli případné koloně.

Norská studie udává, že zhruba 20 % řidičů pociťuje při průjezdu tunelem pocit stísněnosti. Silnější je pocit úzkosti u žen, pociťuje ji polovina řidiček. To zpravidla vede k tomu, že se tito řidiči snaží projíždět tunelem pomaleji a méně často předjíždějí. Snadno tak může dojít k narušení kontinuity proudu jedoucích vozidel a následnému zvýšení nebezpečí vzniku kolizních situací. Navíc vozidlo, které uvízne v tunelu, je pro plynulost a bezpečnost silničního provozu pohromou.

Zdroj: ridtesrozumem.cz

otázka
5 z 10

Zjistěte,
jak dobří řidiči jste

Kdy a jak je možné využít záznam z kamery v autě?

A

Pouze v souvislosti s řešením dopravního incidentu, jehož je provozovatel kamery přímým nebo nepřímým účastníkem. Záznamy může zprostředkovat policii, pojišťovně či soudu.

B

Záznam je potřeba bez odkladu zveřejnit, například na sociální síti. Jeho šíření pomůže s rychlejším vyřešením případné pojistné události.

C

Záznam z kamery auta není možné vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů využít, a to ani v souvislosti s vyšetřováním incidentu.

Nic vám nebrání umístit kameru na čelní okno automobilu, nesmí však bránit řidiči ve výhledu. Žádný závazný předpis neupravuje detailní podmínky pro umísťování kamer, policisté při případné kontrole zpravidla vycházejí z typu vozidla či výšky jeho řidiče.

Zdroj: ridtesrozumem.cz

otázka
6 z 10

Zjistěte,
jak dobří řidiči jste

Jak je to s předností při jízdě na parkovišti?

A

Pokud je parkoviště od silnice odděleno závorou, pravidla silničního provozu na něm už neplatí.

B

Široké střední uličky na parkovištích jsou hlavní silnice a vozidla na nich mají přednost v jízdě.

C

Pokud nejsou osazeny dopravní značky upravující přednost v jízdě, je třeba důsledně dávat přednost vozidlům přijíždějícím zprava.

Všechna parkoviště obchodních center jsou zákonem považována za veřejně přístupnou pozemní komunikaci, kde platí ustanovení zákona o silničním provozu, přičemž nerozhoduje, zda jsou lokalizována v podzemí, na střeše či jako k budovám obchodních center přilehlé plochy určené k odstavení vozidel.

Dopravní předpisy, a tedy i pravidlo pravé ruky, platí na všech komunikacích včetně parkovišť, lesních i polních cest. Pravidla silničního provozu naopak neplatí na loukách, polích nebo na zamrzlých vodních plochách.

otázka
7 z 10

Zjistěte,
jak dobří řidiči jste

V jakém případě je v pořádku, aby auto při předjíždění na dálnici zůstalo v levém pruhu?

A

V případě, kdy se za ním objeví jiný vůz, který jede prokazatelně nad povolený rychlostní limit.

B

V případě, že se chystá v následujících 20 km odbočovat doleva.

C

Zůstávat v levém jízdním pruhu je v rozporu s pravidly silničního provozu. Vůz se po předjíždění musí neodkladně vrátit do pravého jízdního pruhu.

Pokud se na silnici v jednom směru jízdy nacházejí tři pruhy, mnoho řidičů s oblibou jezdí v pruhu prostředním. A to je také v rozporu s pravidly, auta by se vždy měla řadit do pravého jízdního pruhu.

otázka
8 z 10

Zjistěte,
jak dobří řidiči jste

Jak je to s předností v jízdě, pokud se řidič rozhodne couvat na křižovatce?

A

Pokud se rozhodne couvat řidič na hlavní silnici, musí mu dát všechna ostatní vozidla přednost.

B

Řidič na křižovatce nesmí nikdy couvat.

C

Řidič couvající na křižovatce nesmí ohrozit ostatní, včetně vozidel přijíždějících po vedlejší silnici.

V jednosměrce se smí couvat, jestliže je to nezbytně nutné, například k zajetí do řady stojících vozidel nebo vyjetí z ní. Rozhodně nelze jednosměrkou vycouvat, přestože je to pro řidiče kratší a rychlejší.

otázka
9 z 10

Zjistěte,
jak dobří řidiči jste

Jak je to s blinkry při vjíždění na kruhový objezd?

A

Při vjíždění na kruhový objezd řidič nedává znamení, když ale z kruhového objezdu vyjíždí, dává ostatním vědět pomocí blinkrů o změně směru jízdy.

B

Při vjíždění na kruhový objezd a také při jízdě po něm řidič dává znamení o změně směru jízdy, když ale z kruhového objezdu vyjíždí, nemusí ostatním dát vědět pomocí blinkrů o změně směru jízdy. Stačí si jen najet na pravou stranu krajního pruhu.

C

Řidič musí dát vědět pomocí blinkrů, že se chystá vjet na kruhový objezd i že se jej chystá opustit.

Zásadní chybou, které se na kruhovém objezdu s více pruhy řidiči dopouštějí, je, že po nemožnosti odbočit z vnitřního pruhu doprava zastaví vozidlo a čekají, až se udělá potřebná mezera. Správným řešením v dané situaci je si dát ještě jedno kolečko, včas přejet do pravého pruhu a z něho v plynulém tempu odbočit.

otázka
10 z 10

Zjistěte,
jak dobří řidiči jste

Určete pořadí, ve kterém automobily projedou následující křižovatkou.

A

První projede křižovatkou zelené auto, po něm červené a naposledy modré.

B

První vjede do křižovatky červené auto, které čeká. Pak jí projede modré, po něm zelené a jako poslední křižovatku opustí červený vůz.

C

První projede křižovatkou červené auto, za ním modré a nakonec zelené.

Tato křižovatka dává zabrat i zkušeným řidičům. Podle pravidel by do křižovatky mělo nejprve vjet červené auto, které by však mělo najet do středu a čekat na projetí zeleného auta. To ovšem musí dát přednost zprava přijíždějícímu modrému vozidlu, které projede jako první. Má totiž již zprava volno, protože červený vůz čekající uprostřed křižovatky objíždí zezadu. Po modrém vozidle projede zelené a jako poslední ji opustí červené auto. To dává při odbočování vlevo přednost protijedoucímu vozidlu. Pokud by podobná situace nastala v reálném životě, vyřešilo by ji srozumitelné gesto jednoho z řidičů, který by se vzdal přednosti v jízdě.

Vyhodnotit test

Vyhodnocení

3 z 10

odpověděli jste 3 z 10 správně

Nováček za volantem

Podle všeho se vůbec nevyznáte v pravidlech silničního provozu a hrozí, že se může něco stát vám nebo někomu, kdo se na silnici ocitne ve vaší blízkosti. Zopakujte si pravidla silničního provozu, domluvte si kondiční jízdy v autoškole a také si nezapomeňte ověřit, zda je vaše pojištění auta dostatečné.

„Ceny oprav v autoservisech rostou a zároveň se také výrazně zvyšuje výbava vozidel. Roste počet airbagů, ale i zapojení technologií a asistentů. Ty už jsou poměrně běžné, a tak je třeba mít sjednané kvalitní havarijní pojištění, aby pojistka pokryla případné náklady při autonehodě,“ říká Jiří Cita ze společnosti Kooperativa, která pojišťuje zhruba 20 % motoristů na tuzemských silnicích.

více o havarijním pojištění

Pravděpodobně neřídíte dlouho a ne všechna pravidla silničního provozu se vám už dostala do krve. Buďte při řízení opravdu pozorní, ať vám nic neunikne! Neškodilo by také si zopakovat některá pravidla a nezapomeňte si ověřit, zda je pojištění vašeho auta dostatečné.

„Průměrná škoda u čelních skel je nyní přes 10 500 korun, před pěti lety to bylo o 3 000 korun méně. Příčinou je stále lepší výbava skel, které mají senzory deště, vyhřívání a další technologie. U některých vozidel střední třídy se díky tomu ceny skel za posledních 10 let až zdvojnásobily. Proto nabízíme samostatné připojištění skel, hojně využívané k povinnému ručení, a tyto škody jsou samozřejmě zahrnuty i v komplexním havarijním pojištění vozidla. Horní hranici si určuje klient,“ vysvětluje Aleš Zethner ze společnosti Kooperativa, která pojišťuje zhruba 20 % motoristů na tuzemských silnicích.

více o doplňkovém pojištění

Gratulujeme, jste evidentně dobrý řidič! Pravidla silničního provozu vám nejsou cizí a vyznáte se i v některých záludnostech, které na řidiče na silnicích číhají. I tak si ale dávejte při řízení pozor, ostatní řidiči nemusí být tak zkušení. Nezapomeňte si ověřit, zda je pojištění vašeho auta dostatečné, aby pokrylo případné náklady na opravu po autonehodě.

„Ani nejlepší řidič často nemá šanci odvrátit srážku se zvěří. Růst počtu těchto škod pojišťovny zaznamenávají zejména na jaře a na podzim. A výše takové škody může lehce dosáhnout desetitisícových částek. A toto riziko si za pár stokorun můžete připojistit i k povinnému ručení,“ upozorňuje Aleš Zethner z pojišťovny Kooperativa, která pojišťuje zhruba 20 % motoristů na tuzemských silnicích.

více o povinném ručení

Chyby se stávají

Je potřeba s nimi počítat

Ani zkušení řidiči nejsou neomylní, chyby na silnicích se stávají, ať už nepozorností, únavou, nebo neznalostí pravidel. „Naše filozofie staví na tom, že lidé dělají chyby. Systém silniční dopravy proto musí být nastavený tak, aby žádná pochybení účastníků silničního provozu nebyla trestána vážným zraněním, či dokonce smrtí,“ uvádí Roman Budský, předseda expertní rady Platformy VIZE 0, jejímž zakladatelem je Nadace Kooperativy.

K tomu, aby byly naše silnice bezpečné, může napomoci každý. Nejen tím, že bude ovládat všechna pravidla silničního provozu, ale také tím, že se naučí předvídat a bude mít svůj automobil řádně pojištěn. Takový řidič se pak na silnici chová tak, jak má, se sebevědomím, ale i s pokorou.