Seznam Native ve spolupráci s
Mike
Tyvole, co to je
Děti ve vaně
To ste si mega užívali se ségrou
omg, kde si to vzal
u tvojí matky na instáči
hej, můžeš toho nechat prosím. Byli jsme malí
tvoje ségra má hezkou čárku
tu bych zkusil
nech toho, je to moje mladší sestra!!!
smůla, už se tím baví celá třída
tohle sem si nemohl nechat pro sebe

Každé páté dítě se setkalo s kyberšikanou.1

Děti jsou v online prostředí velmi zranitelné a důvěřivé. Často si neuvědomují nebezpečí, se kterým se mohou setkat. Může jít například o sexting, jenž je jednou z nejrizikovějších forem chování na internetu. Jde o posílání intimních zpráv, fotografií a videí, a to v dobrovolné konverzaci buď s partnerem, nebo s neznámým člověkem. Útočník pod falešným profilem s dětmi naváže kontakt, získá si jejich sympatie a poté od nich pod různými záminkami vyláká intimní fotografie. Děti se pak snadno stanou oběťmi vydírání a manipulace. Útočník je pod výhrůžkou zaslání odhalených fotografií rodičům nutí k tvorbě dalších intimních fotek či videí, které využívá pro svou potřebu. Děti se tak ocitnou pod stupňujícím se tlakem, který jim způsobuje úzkost, depresi a může je vést až k sebepoškozování. Netuší, kdy ani kde další útok přijde. Cítí se proto bezradné, jsou paralyzované strachem a nemají odvahu svěřit se dospělým.

1 z 10 dětí tráví na internetu více než 6 hodin denně.3

Kdo je útočníkem?

Nejde jen o predátory a pedofily. Dětem často na internetu ubližují buď lidé, které znají, nebo jen o několik let starší neznámí útočníci. Podle odborníka na kyberbezpečnost dětí v online prostoru Martina Kožíška ze sdružení CZ.NIC se věk útočníků pohybuje obvykle mezi 17 až 23 lety. Jsou to lidé, kteří na internetu už vyrůstali, vědí, jaké technologie děti používají, jaké youtubery sledují nebo na jaké se dívají seriály. Díky tomu si snadno získají jejich důvěru. Děti si myslí, že se baví se svým vrstevníkem, a ztrácejí opatrnost.

Být
online
je součástí života

Děti na internetu stráví v průměru tři a půl hodiny denně.2 Ptejte se jich proto, co dnes viděly na sociálních sítích, co se jim líbilo, koho na internetu sledují nebo jaké nové aplikace vyzkoušely. Pokud něčemu nerozumíte, poproste je, aby vám to ukázaly nebo vysvětlily. Projevujte zájem a neodbývejte je, když vyprávějí své zážitky z online světa s tím, že nejsou důležité. Kyberprostor je součástí jejich reality.

Společné objevování digitálního prostředí navíc pomáhá upevnit vztah s dítětem. Zároveň budete vědět, co vaše dítě na internetu dělá, a budete ho moci upozorňovat na případná rizika, která zde hrozí. Podobně jako když procházíte městem a vysvětlujete mu, že je nutné, aby sledovalo provoz na silnici, v autobuse si dávalo pozor na krádeže anebo se na ulici nebavilo s cizími lidmi. Pro dítě pak bude navíc mnohem snazší přijít za vámi s prosbou o pomoc ve chvíli, kdy se ocitne v nepříjemné situaci.

Otevřít rozhovor na téma online světa a s ním souvisejících problémů vám mohou pomoci i hry nebo seriály, které v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách připravuje organizace Člověk v tísni. Můžete si vyzkoušet například novou online videohru DigiStories. Ta se věnuje nezdravým návykům na internetu v souvislosti s hraním online her. S mladšími dětmi si zase můžete společně pustit seriál V digitálním světě. Na každý díl navazují úkoly a další materiály, které si s dětmi můžete projít.

Vytvořte
prostor pro sdílení

Podle psycholožky a ředitelky Dětského krizového centra Zory Duškové je důležité dítě od útlého věku přesvědčovat o tom, že za vámi může přijít s jakýmkoliv problémem. Vždy, když se vám bude zdát sklíčené nebo smutné, ujistěte ho, že jste tady pro něj a všechno spolu zvládnete. Právě tohle jsou totiž pro děti ta nejdůležitější sdělení. „Jsou to taková semínka, která zasejete do půdy. Některá vyklíčí druhý den a některá až za několik let. A vložit tato sdělení do duše je právě takové semínko, které může být v budoucnu nesmírně důležité,“ dodává.

Mluvte
s dětmi o intimitě

Zora Dušková upozorňuje na to, že rodiče bývají často nejistí, když mají se svými dětmi mluvit na téma intimity a sexuality. Je potřeba, aby právě tohle rodiče překonávali a už od útlého věku dětí se s nimi naučili na tato témata přiměřeně mluvit. „Pro každé dítě, které se dostane do nějaké složité situace a je někým obtěžováno, je ulehčujícím momentem už jen to, že s rodiči o intimitě někdy mluvilo,“ vysvětluje ředitelka Dětského krizového centra. Proto je důležité otevřít tomuto tématu cestu, naučit dítě o něm mluvit a vybavit ho slovní zásobou, aby vědělo, jak některé věci pojmenovat.

8 z 10 dětí říká rodičům pravdu o tom, co v online světě dělají.4

Jak se zachovat v případě, že se vám dítě svěří se svými problémy v online světě?

1.Zachovejte
klid

Rozhodně dítě netrestejte, ale naopak oceňte, že za vámi přišlo a svěřilo se vám. Je dobré si uvědomit, že dítě už muselo překonat obrovskou vlnu strachu a obav, než se odhodlalo svěřit. „Velmi dobré je ocenit dítě za to, že se na vás obrátilo, a zároveň ho ujistit, že teď už na to nebude samo a společně to zvládnete,“ radí vedoucí Linky bezpečí Kateřina Lišková.

2.Zálohujte
konverzace

Požádejte dítě, aby nevhodnou komunikaci s útočníkem zálohovalo. Stačí, když udělá takzvané „print screeny“. Pokud budete chtít problém řešit s policií či ve škole, poslouží vám to jako důkaz. „Jako první pomoc vždy dětem doporučujeme, aby si útočníka zablokovalo a z dané sociální sítě se odhlásilo. Pokud chce, může si pak vytvořit nový profil, kam si pustí jen bezpečné osoby, které mu neubližují,“ radí Kateřina Lišková.

3.Dejte
dítěti čas

Proberte další kroky, které mohou vést k řešení problému, a domluvte se na tom, které z nich podniknete. Výslechy na policii či ve škole pro ně totiž budou emočně náročné a mohlo by dojít k retraumatizaci, tedy opakování prožitého psychického traumatu. „Vždy děti připravujeme na to, co může nastat. Ne proto, abychom je strašili, ale abychom jim ukázali celou škálu kroků, které mohou následovat. A potom je necháme rozhodnout, na co mají v dané chvíli sílu,“ říká Kateřina Lišková.

Bezpečnost na internetu není samozřejmostí

Pěstujte v dětech zdravé návyky pro chování na internetu, které jim pomohou předejít nepříjemnostem a problémům.

1.Neposílej
intimní fotky

S nikým nesdílej svoje intimní fotky či videa. Osoba na druhé straně je může kdykoliv použít k tomu, aby se ti pomstila nebo tě vydírala.

2.Hlídej
si soukromí

Přemýšlej nad tím, jak moc důvěrné informace chceš na internetu zveřejnit. Své osobní údaje, jako jsou adresa, datum narození nebo telefonní číslo, nikdy veřejně nesdílej.

3.Digitální
stopa

Každá návštěva webové stránky, fotka sdílená na sociální síti i každý „lajk“ na Instagramu vytváří tvoji digitální stopu, která z internetu nezmizí a je velmi snadné ji dohledat.

4.Silná
hesla

Heslo k tvému e-mailu, Instagramu a dalším sociálním sítím je jako klíč od domu. Buduj si proto silná hesla a nikdy je s nikým nesdílej.

5.Seznamování

Když se s někým spřátelíš na internetu a budete se chtít potkat i osobně, nikdy na první setkání nechoď sám. Řekni o tom doma a vezmi si s sebou na schůzku někoho ze svých kamarádů.

6.Řekni si
o pomoc

Když se na internetu dostaneš do potíží a nebudeš o tom chtít mluvit s rodiči, obrať se na Linku bezpečí nebo speciální Linku důvěry Dětského krizového centra zaměřenou na rizika kyberprostoru. Všechny starosti s nimi můžeš anonymně probrat přes telefon, online chat nebo e-mail. Můžeš se jim ozvat kdykoliv během dne i noci.

Každé 7. dítě někomu poslalo svou intimní fotografii.5

7 z 10 rodičů někdy sdílelo obsah o svých dětech na sociálních sítích.6

Kam se obrátit, když si nevíte rady?

Linka STOPonline.cz vám pomůže v případě, že z internetu chcete stáhnout své intimní fotografie nebo jiný nevhodný obsah.

Potřebuji pomoc

Linka bezpečí nabízí krizovou pomoc také pro rodiče. Poradí vám, jak postupovat v případě, že vaše dítě je obětí kyberšikany či jiného nevhodného chování na internetu.

Potřebuji pomoc

Dětské krizové centrum nabízí nonstop Linku důvěry, která poskytuje pomoc v případě problémů v kyberprostoru. Poradí vám telefonicky, přes e-mail i online chat.

Potřebuji pomoc

České organizace spojily své síly, aby zvýšily bezpečnost dětí na internetu. V rámci projektu Safer Internet Centrum

  • Vzdělávají a prohlubují znalosti
    dětí, učitelů i rodičů.
  • Pomáhají na helplinkách
    pro děti i rodiče.
  • Odstraňují závadný obsah z internetu ve spolupráci s Policií České republiky a Interpolem