Seznam Native ve spolupráci s

Kde se bere voda

A proč je důležité si ji chránit

I přesto, že je voda vzácná, máme tendenci ji vnímat jako něco samozřejmého. Mnohdy zapomínáme, o jak ojedinělou komoditu jde.

Ráno vstaneme, jdeme do koupelny a pustíme kohoutek. Máme štěstí, že z něj teče čistá voda kdykoliv si vzpomeneme.

Jen těžko si dokážeme představit, že by nebyla součástí našich každodenních životů. Vzpomeňte si na chvíle, kdy ji využíváte. Například ráno, když si vaříte oblíbenou kávu či čaj nebo když si čistíte zuby.

Na vodě jsme závislí.

95 % obyvatel Česka je připojených na veřejný vodovod, zbytek má individuální zdroj, obvykle studny.

V tomto ohledu máme obrovské štěstí. Z průzkumů OSN totiž vyplývá, že více než 2 miliardy lidí nemají přístup k pitné vodě vůbec, nebo pro ni musí chodit daleko. Vodu je třeba vnímat nejen jako přírodní živel, ale i jako národní bohatství. Vodní zdroje však nejsou nevyčerpatelné. S vodou je třeba efektivně hospodařit a chránit ji.

Tam, kde není čistá voda, není ani život

3 důvody , proč bez vody nemůže existovat člověk, zvířata a ani naše planeta

Z vody jsme stvořeni.

Je nejdůležitější složkou lidského organismu, díky ní jsou po našem těle rozváděny živiny.

Zdroj: Voda. Obrázková statistika o tom, proč je voda národním bohatstvím, Národní zemědělské muzeum

Díky vodě žijeme.

Bez pitné vody člověk ani zvířata dlouho nepřežijí. Ani v ideálních podmínkách člověk nepřežije bez pitné vody déle než týden.

Zdroj: kniha Voda, jak ji neznáte, Milan Syruček

Voda je klenot.

Pro lidstvo je voda potřebná nejen kvůli zdraví, ale i pro pěstování plodin, průmysl nebo výrobu energie.

Zdroj: Voda. Obrázková statistika o tom, proč je voda národním bohatstvím, Národní zemědělské muzeum

0

zhruba Obsah vody
v lidském těle

0

Celkový podíl vody
na planetě

zdroj: Voda. Obrázková statistika o tom, proč je voda národním bohatstvím, Národní zemědělské muzeum

Kde se bere voda a proč je koloběh vody tak
důležitý ?

Pro vodu je příznačné, že je neustále v pohybu a mění svou formu. V přírodě se vyskytuje ve tři skupenstvích:

Voda neustále
putuje

Na jakém principu funguje
koloběh vody?

Voda neustále putuje mezi povrchem Země a ovzduším. Díky působení sluneční energie na oceány se voda odpařuje do ovzduší, odkud míří do atmosféry. Nižší teplota vzduchu se postará o vytváření vodní páry. Tento proces sledujeme dennodenně na obloze, když vidíme mraky. Částice, ze kterých jsou oblaka tvořena, se začnou srážet. V takovém případě prší či sněží, a voda se tak dostává zpět do oceánů.

Tomuto procesu se říká velký koloběh vody.

Malý koloběh vody se odehrává buď pouze nad oceánem, nebo nad pevninou. Voda se vypařuje z pevniny nebo z oceánu a na podobné místo dopadá zpět v podobě srážek.

A takto pokračuje vodní cyklus stále dokola.

1

Pouhé jedno procento z celkového množství vody na planetě se podílí na koloběhu vody. Pro Zemi je však tento cyklus zásadní. Zbylých 99 % zůstává v ovzduší, v zemi či v oceánech a v dalších zdrojích vody.

Zdroj Voda. Obrázková statistika o tom, proč je voda národním bohatstvím, Národní zemědělské muzeum

Oběh vody je starší než samo lidstvo a je třeba si uvědomit, že pozemský život je na něm závislý. Bohužel planetu Zemi nejvíce znečišťuje člověk svou existencí i různorodou činností.

„Jedním z mýtů, které kolují o vodě, je, že jejím největším znečišťovatelem jsou zemědělci. V Česku se ale nepoužívá příliš pesticidů. Jedním z důvodů je i to, že jsou drahé. Obecně lze říct, že planetu a také vodu nejvíce znečišťuje člověk, a to farmaky a kosmetikou. Například když si dámy odličují obličej, a pak si jej opláchnou, všechno to jde do odpadu. To samé se týká léků,“

vysvětluje agrární analytik Petr Havel.

Jak je na tom s vodou Česká republika?

Česku se přezdívá
střecha Evropy, což znamená, že leží na hlavním evropském rozvodí.

Všechny vody tak odtékají od nás k sousedům a do moří, k nám však žádná nepřitéká.

Českou republiku
trápí dva extrémy:
POVODNĚ a SUCHO.

Voda v roli
ničivého živlu

0

tolik najdete v České republice suchých poldrů. Jedná se o vodní díla určená k protipovodňové ochraně.

Zdroj: Brožura Národního zemědělského muzea

Půda funguje v krajině jako velká zásobárna vody. Nemůžeme sice ovlivnit, jestli a jak moc bude pršet, existují však řešení, která půdě pomohou více zadržovat vodu.

„Kromě toho, že musíme zajistit, aby se voda do země vsakovala, je také třeba ji akumulovat v určitých prostorech. Nejlepšími řešeními jsou přehrady a další opatření pomáhající přírodě. Ve chvíli, kdy budeme mít dostatečná opatření, nezaskočí nás ani menší úhrn srážek,“

říká agrární analytik Havel.

Cena vodného

činí 54,77, cena stočného je 46,82. Celkem tedy činí 101,59 .

Cena vody je uvedena v Kč za m³ včetně 10 % DPH. V rámci evropského cenového průměru jsme na 14. místě. Více než Češi zaplatí za vodu v Rumunsku, Rakousku a Portugalsku. Méně platí na Slovensku, v Polsku či Řecku.

Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace, studie VAT rates applied in the Member States of the European Union

Přirodě lze
pomáhat

Jaké jsou příklady přírodě blízkých opatření?

Například zalesňování, trvalé travní porosty, mokřady (typickými představiteli mokřadů jsou rašeliniště, mangrovy, bažiny i lužní lesy).

Tip pro Vás

Zaneste si trochu
divočiny i k vám domů

Na zahradě není třeba mít jen jezírko či rybníček. Tůně, mokřad či rašeliniště taktéž zvýší estetickou úroveň zahrady, a ještě pomůžete přírodě. Jak na to?

Ideálním místem je vlhká a těžká půda. Mokré místo stačí prohloubit, upravit a osázet vhodnými rostlinkami jako například rákos, lekníny nebo kosatec sibiřský. V případě, že máte zahradu suchou, vyberte místo se zastíněním. Počítejte s tím, že ve vykopané díře bude třeba udržet vlhkost, například tak, že dno vyložíte pevnou plastovou fólií.

0 km²

Taková je dle odhadů plocha mokřadů v ČR, což je přibližně 1,5 % plochy ČR. Přesto z Česka zmizelo už 950 000 hektarů mokřadů. Důvody, proč v krajině ubývají, jsou hlavně ekonomické. Nahrazuje je totiž zemědělská půda.

Zdroj: Brožura Národního zemědělského muzea

Jaké jsou příklady technických opatření?

Přehrady, rekonstrukce úpraven vod, čistíren odpadních vod a také opravy a úpravy vodohospodářské infrastruktury (například vodovodních a kanalizačních sítí). Podobných technických opatření najdeme po celé republice desítky. Z těch významnějších lze zmínit například výstavbu páteřního vodovodu pod hladinou Labe, která zamezuje riziku nedostatku pitné vody na Kladensku a Mělnicku. V plánu je také výstavba šesti nových přehrad na území Česka.

Co naše krajina
potřebuje ?

„Rozhodně potřebujeme mít dost přehrad a udržovat je. Slouží totiž jako zásobárny vody i jako zdroje té pitné. Zároveň poslouží i v případě povodní. Co ale všichni chtějí, bohužel to ale není prozatím legislativně ukotveno v zákoně, je recyklace vody tedy opakované využití odpadních vod,“

přibližuje agrární analytik Petr Havel.

Odpadní voda
se dá využít

Jak funguje recyklace vody v praxi?

Přefiltrovaná odpadní voda se dá využít nejrůzněji, například v průmyslu, na zalévání zahrádek či na údržbu městské zeleně. Recyklací odpadní vody nebudeme tolik závislí na tom, kolik deště a kde přesně naprší. Zároveň díky ní můžeme šetřit zásobami pitné vody. Doposud příliš mnoho domácností splachuje záchody pitnou vodu.

0 ha

+ 0 mil. m³

jsou celková plocha a objem zadržené vody v našich přehradách. V Česku máme 165 významných přehrad, které mimo jiné pomáhají s udržováním vody. Všechny přehrady dohromady zadržují 6× více vody než rybníky, kterých je u nás přes 24 000.

Zdroj: Brožura Národního zemědělského muzea

Ptáte se, co můžete
udělat pro planetu?

Každý obyvatel Česka

průměrně spotřebuje zhruba 89 litrů denně. Oproti zbytku Evropy patříme k jedněm z nejšetrnějších národů. Šetrnější jsou už jen Estonci, Malťané a Slováci.

Zdroj: The governance of water services in Europe, 2018

I když nejrůznější prognózy ukazují, že by za desítky let mohla mít střední Evropa problémy s nedostatkem vody, poddávat se katastrofickým scénářům není třeba.

„Problém není nedostatek deště a ani to, že by lidé tak moc plýtvali vodou. Problémy jsou v naší krajině. Přijali jsme již řadu opatření. Monitorují se sucha, existují nejrůznější dotační tituly i opatření ve městech a zemědělství. Samozřejmě existujte také řada občanských iniciativ a iniciativy státních podniků. Důležité je v úsilí pokračovat,“

vysvětluje Petr Havel. Jedním dechem dodává, že každý může začít sám u sebe. Voda podle něj není samozřejmost, a tak bychom k ní měli i přistupovat.

Vydejte se na cestu udržitelnosti.

Začít můžete hned !

Ať už Českou republiku sužují povodně či sucha, nebo ne, i tak můžeme být šetrní k životnímu prostředí. Přírodu i planetu máme jenom jednu. Voda je blahobyt, který si musíme chránit.

5 tipů , jak efektivněji hospodařit s vodou

Dejte na odborníky

Přibližně dvě třetiny veškeré spotřeby vody v domácnosti připadají na koupelnu a WC. Proto je potřeba využívat v domácnosti kvalitní výrobky a moderní technologie, které šetří vodou a jsou šetrné k planetě i k peněžence. Menší spotřebu vody však při používání nepocítíte.

Kvalita, technologie, design a udržitelný rozvoj.

„Těmito čtyřmi hodnotami se řídí společnost GROHE a jsou pro nás zásadní. V programu WaterCare pracujeme na vývoji technologií, které našim klientům usnadňují život a zároveň neplýtvají vodou,“

říká Václav Kužílek, manažer zastupující společnost GROHE v Česku a na Slovensku.

Prohlédněte si několik inovativních technologií společnosti GROHE a zjistěte, jak se stát šetrnějšími k planetě i své peněžence.

CHCI MÉNĚ PLÝTVAT VODOU