Seznam Native ve spolupráci s

Vážný úraz umí zkomplikovat život

Stačí chvilka nepozornosti

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vrtkavý umí život být? Nemoc nebo vážnější úraz dokáže zkomplikovat život, a to někdy i na dlouhé roky či desetiletí. V takových případech často bývá ohrožen rodinný rozpočet. Jak se na takovou situaci dobře připravit?

Majetek má pojištěný většina Čechů. Na své zdraví ale už tak opatrní nejsou. V Česku přitom žije 417 000 lidí, kteří pobírají invalidní důchod.* Jedná se o ty, kteří prodělali nebo se stále léčí z těžké nemoci nebo úrazu. Výše invalidního důchodu ale nedokáže pokrýt všechny výdaje nemocného.

0
TIS.

lidí v ČR pobírá invalidní důchod

* Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Nejtěžší pro mě bylo odpustit si, říká o vážné nehodě Luboš upoutaný na vozík

Stačila chvilka neopatrnosti a všechno bylo jinak. Když Luboš Novotný téměř před 20 lety skočil do vody a poranil si krční páteř, verdikt lékařů zněl jasně – kompletní ochrnutí od prsou dolů. Postižení se týká i paží a rukou, v dlaních nemá pevný stisk.

Luboš, který měl tehdy tři malé děti a rozestavěný rodinný dům, strávil několik let na lůžku a byl plně odkázaný na pomoc od ostatních.

„Dopoledne mi manželka pomohla na vozík a večer jsem se zase sesunul zpátky. Snažil jsem se alespoň co nejvíce věnovat dětem a smysluplně s nimi trávit čas,“

vzpomíná Luboš, okolo kterého se semkla kromě rodiny i parta kamarádů.

Naučit se přijmout své tělo

Aktivní sportovec se během ročních rehabilitací musel naučit přijmout své tělo a vypořádat se s novou situací. „Je to nepřenositelná zkušenost. Snažil jsem se svůj handicap přijmout, co nejvíce to šlo. Hodně mi pomohlo, že jsem byl sportovec. Byl jsem zvyklý dávat si limity za hranou svého těla. A tady to chtělo velkou vůli,“ přiznává Luboš. Během ročního pobytu v rehabilitačním centru vyřídila jeho manželka potřebné papíry k získání invalidního důchodu, na který měl Luboš jako kvadruplegik nárok. Přiznán mu byl nejvyšší možný stupeň, a to třetí. Lubošův úraz s sebou přinesl komplikace, včetně těch finančních.

„Měl jsem štěstí, že se mi nehoda stala v době, kdy už jsem měl dost odpracovaných let a částka na výplatnici nebyla špatná. Jinak si to neumím představit. Výše invalidního důchodu je průměrná. S příspěvkem na péči, finanční injekcí z pojištění a pomocí přátel jsme nějak pokryli rodinný rozpočet,“

vysvětluje.

Úrazovou pojistku, kterou si sjednal přibližně měsíc před nehodou, však byla spíše dílem náhody. „Podepsal jsem ji hlavně proto, že byl pojišťovací agent hrozně neodbytný,“ směje se s odstupem času. Jedním dechem však dodává, že je za ni zpětně vděčný.

Co je invalidnídůchod?

Jeden ze čtyř druhů důchodového systému, jehož smyslem je z části nahradit příjem ušlý z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu.

VíceMéně
Co znamená pojeminvalidita?

Jedná se o částečné snížení nebo úplnou ztrátu pracovní schopnosti. Za více než polovinou příčin invalidity stojí nemoci svalové a kosterní soustavy, jako je například osteoporóza či artritida. A to zejména u starších lidí. Druhým nejčastějším důvodem udělení invalidního důchodu jsou duševní nemoci a poruchy chování. Diagnózy spojené s duševním zdravím se téměř ve třech čtvrtinách případů týkají lidí do 39 let.*

* Zdroj: Statistika&My, magazín Českého statistického úřadu, 2019

VíceMéně

Průměrný invalidní důchod v Česku v roce 2021

Zdroj: Český statistický úřad

0

Průměrný invalidní důchod II. stupně

0

Průměrný invalidní důchod III. stupně

Po více jak roce se mohl Luboš vrátit zpátky do života, tedy alespoň částečně. „Zvykání doma pro mě bylo složité, musel jsem se naučit poradit si sám,“ vzpomíná. Nejvíce podle něj dopadla situace na blízké, zejména na manželku, která o něj dlouhodobě pečovala. Hnacím motorem byla pro Luboše především rodina, ale i touha obstát v nelehké situaci.

„Mám rád nové situace, beru je jako výzvu a jakkoliv divně to zní, měl jsem chuť se svým stavem něco dělat. Vzal jsem to jako úkol, který musím splnit,“

přiznává.

Síla přátelství

Blízcí přátelé uspořádali finanční sbírku, díky které mohli dům dostavět. „Nejen že vybrali potřebné peníze, ale barák i dokončili. Doteď mám pocit, že jim to do konce života nebudu schopen dostatečně oplatit. Stejně tak jako manželce její péči,“ myslí si Luboš.

Velký zlom nastal nejen pro Luboše, ale i celou jeho rodinu, když se dostal do neziskové organizace Paraple, která pomáhá lidem na vozíku.

„U nás na vesnici nebyl široko daleko nikdo, kdo by byl v podobné situaci jako já. Příchod do Paraple mě zásadně ovlivnil. Najednou jsem viděl lidi, kteří jsou na tom podobně, jak dělají věci, o kterých se mi ani nesnilo. Třeba že řídili samostatně auto,“

podotýká. Záhy pochopil, že jeho život může vypadat úplně jinak.

Co pomůže, kdyžmá nemoc nebo úraznásledky?

Pojistěte se pro případ vzniku
invalidity II. a III. stupně

„Když se někdo stane invalidním, jde většinou o velký zásah do života. Sníží se výrazně směrem dolů výše příjmů i celkový životní standard. Nemocný totiž obvykle nemůže pracovat na plný úvazek, případně nemůže pracovat vůbec. S úrazem či nemocí jsou také spojené nenadále výdaje, které bývají vysoké. Jako například bezbariérové úpravy bydlení, nákup zdravotních pomůcek nebo pomoc dalšího člověka. S tím vším může pojištění pomoct,“ říká Pavel Sedlář, specialista na životní pojištění z KB Pojišťovny.

to mě zajímá

Existují 3 stupně invalidity, které se rozlišují podle míry poklesu pracovní schopnosti. S invalidním důchodem je možné si přivydělat. Vždy však záleží na zdravotním stavu nemocného.

I.

stupeň invalidity

pracovní schopnost klesne nejméně o 35 %

II.

stupeň invalidity

pracovní schopnost klesne o 50 %

III.

stupeň invalidity

pracovní schopnost klesne o 70 %

Chuť znovu žít

I díky centru Paraple se Luboš snaží svým hendikepem zbytečně nelimitovat. Má speciálně upravený vůz, který může řídit. Je zaměstnaný u bezpečnostní služby a pracuje z domova na počítači. Působí také jako peer mentor, tedy průvodce pro lidi, kteří se dostali do podobné situace jako on před lety. Má upravené speciální kolo, handbike, díky kterému může sám vyjet do přírody.

„Je to pro mě neuvěřitelně osvobozující pocit. Na kole mám pocit, jako kdyby se mi žádná nehoda nikdy nestala,“

říká Luboš.

Co když zdraví neslouží?I to má řešení

Pojistěte se pro případ važného onemocnění

„Závažná onemocnění umí obrátit život naruby. Díky správně nastavené pojistce budete mít jistotu, že dlouhodobě zvládnete pokrýt chod domácnosti, poplatit úvěry, ale i zvýšené náklady spojené s nemocí nebo formy léčby, které nejsou běžně hrazeny zdravotní pojišťovnou,“ říká odborník z KB Pojišťovny.

to mě zajímá

Nejtěžším úkolem pro Luboše Novotného nebylo zvyknout si na nový život, ale dojít ke smíření.

„Sám sobě jsem snad už odpustit dokázal. Nejsem si ale jistý, jestli jsem si dokázal odpustit ve vztahu k dětem, že přišly o normálně fungujícího tátu. Přišli jsme o hodně vzpomínek.“

Mějte jistotu,i když nebudete schopnipracovat

Pojistěte se pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti

„Tento druh životního pojištění se hodí pro všechny bez rozdílu. Nemocenská totiž plně nenahradí ušlý zisk. A to zejména u podnikatelů, kteří mohou mít během nemoci příjmy téměř nulové, protože dobrovolné nemocenské pojištění si řada z nich neplatí vůbec. Pokud si člověk šikovně nastaví částku, která mu v případě nemocenské bude chybět, nebude muset později dělat rozhodnutí o tom, co si v životě odepře,“ říká odborník z KB Pojišťovny.

chci být zajištěný

Nenechávejte život náhodě a sjednejte si Rizikové životní pojištění MojeJistota od KB Pojišťovny. Životní pojištění nahradí finanční výpadek v případě, že vás či rodinu postihne nenadálá situace. Pojistit se můžete proti velkému množství rizik, jako jsou invalidita II. a III. stupně, trvalé následky po úrazu, hospitalizace, pracovní neschopnost nebo závažná onemocnění. Pomoci svým nejbližším můžete i tím, že se připravíte na ten nejhorší možný scénář, kterým je úmrtí.

Buďte připravenii na nejčernějšíscénáře

Pojistěte se pro případ úmrtí

„I když na sebe nikdo nechce přivolávat smůlu, vyplatí se být připravený i na ty nejtěžší okamžiky. Pojištění proti úmrtí se vyplatí zejména pro ty, na kterých je někdo finančně závislý. Například manželka, děti nebo rodiče. Tím, že si sjednám toto pojištění, chráním především své blízké, kteří budou mít jistotu, že se nedostanou po mé smrti do velmi komplikované finanční situace,“ myslí si odborník z KB Pojišťovny.

to mě zajímá

Vážná nemoc ani úraz se předvídat nedají

Správně nastavené životní pojištění od KB Pojišťovny vám však podstatně ulehčí život v době, kdy to budete nejvíce potřebovat.

  • Sjednejte novou smlouvu s pojištěním pro případ závažných onemocnění do konce května 2022. Když u tohoto rizika dojde k pojistné události, dostanete 2x pojistné plnění.
  • Všechny pojistné události nahlásíte on-line z pohodlí domova.
  • V případě dlouhodobé nemoci dostanete peníze zpětně od 1. dne.
  • Pojištění je vhodné pro všechny, kteří chtějí chránit sebe i své blízké. Pro rodinu, lidi žijící single, samoživitele a samoživitelky, ale i pro nejmenší děti.

Zajistěte si klidné spaní a buďte připraveni na život za každé situace.

chci mít klidný spánek

KB Pojišťovna je obchodní značka, kterou Komerční pojišťovna, a.s., (poskytovatel produktu) používá k marketingové komunikaci.