Seznam Native ve spolupráci s

Od ohniště k solárům

Jak se během tisíciletí proměnil způsob vytápění domácnosti

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik úsilí stálo v minulosti vyhřátí domu? Ve středověku byly domácnosti plné sazí a kouře z otevřeného ohně, zatímco dnes si mnohdy nastavíme teplotu vytápění v mobilu a po příchodu z práce nás uvítá krásně vyhřátý byt.

Od ohniště k solárům

Jak se během tisíciletí proměnil způsob vytápění domácnosti

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik úsilí stálo v minulosti vyhřátí domu? Ve středověku byly domácnosti plné sazí a kouře z otevřeného ohně, zatímco dnes si mnohdy nastavíme teplotu vytápění v mobilu a po příchodu z práce nás uvítá krásně vyhřátý byt.

Ka
pi
to
la
1

Pravěk

3 miliony let př. n. l. – 3000 let př. n. l.

První jiskry

Podle dochovaných nálezů se odhaduje, že člověk se naučil rozdělávat oheň už před milionem let. Pro pravěké lidi byl zdrojem tepla a světla. Pomáhal jim také vyrábět nové nástroje k lovu a chránil je před predátory.

Když si pravěcí lidé postavili obydlí, ohniště bylo umístěno uprostřed. Teplo sálalo okolo, ale neunikalo do volné přírody. V pozdějších chýších pak býval oheň na vyvýšeném místě přímo pod střešním otvorem, kterým odcházel kouř.

Ka
pi
to
la
2

Starověk

3000 let př. n. l. – 5. století n. l.

Vyhřívané lázně

Stavební inženýři ve starém Římě vyvinuli systém vytápění zvaný hypokaust, který se využíval hlavně v římských lázních. Ohniště bylo umístěno ve zvláštní místnosti pod budovou. Teplý vzduch z ohně se rozváděl pomocí keramických trubek či dutých cihel, které vyhřály celou místnost. Na českém území můžete vidět pozůstatky hypokaustu nedaleko Brna v Mušově, kde sídlily římské legie.

Hypokaust byl luxus, který si mohli dovolit jen nejbohatší Římané. Běžní lidé měli přenosná ohřívací kamínka, která jim sloužila k vyhřátí místnosti a k vaření. Kamna se vyráběla ze železa či bronzu, byla bohatě zdobená a topilo se v nich dřevěným uhlím, aby v místnosti nebylo příliš mnoho kouře. Podobně svá obydlí vytápěli také Féničané, Řekové nebo Číňané.

Ve které zemi se začal poprvé využívat zemní plyn k vytápění?

V Číně
V Rusku
V USA 
Ka
pi
to
la
3

Středověk

6. století – 15. století

Zpátky k ohni

Domy vytápěl žár z otevřeného ohniště, které bylo obložené kameny, a kouř byl odváděn otvorem ve střeše. U vysoce postavených lidí bylo ohniště alespoň částečně obezděno a připomínalo krb.

Ohniště bývala zpočátku uprostřed místností, pak se přesunula do jejich rohů a kolem nich se stavěly kamenné stěny. Vznikly tak první jednoduché krby. K vytopení místnosti bylo potřeba velké množství dřeva, protože nezanedbatelný objem tepla unikal komínem či otvorem ve střeše. Nejstarším příkladem využití krbu na českém území je zřícenina hradu Přimda – v rohu jedné z místností je dodnes patrné místo, kde kdysi stával.

Duše světnice

Od 10. století lidé začali stavět kachlová kamna. Ta lidská obydlí vytápěla i zdobila. V zámožných či privilegovaných domácnostech byl každý kus uměleckým dílem, které zkrášlovaly keramické kachle s reliéfy. Objevovaly se na nich motivy šlechtických erbů, biblických výjevů či portréty a scény zobrazující rytířské souboje.

Vytopení místnosti ale tehdy trvalo i několik dnů, protože keramika byla špatným vodičem tepla. Takzvané kachláče byly po několik století k vidění jen na zámcích a v klášterech. Do venkovských domů se dostaly až v průběhu 17. a 18. století. Lidé jim říkali duše světnice, protože z nich sálalo příjemné teplo.

Ka
pi
to
la
4

Novověk

15. století – 20. století

Solné doly a tepelné čerpadlo

První tepelné čerpadlo bylo sestrojeno před více než 160 lety. Za jeho vynálezem stál český rodák a technik Peter Rittinger. Jednoduchá tepelná čerpadla používal k vysoušení soli vytěžené v rakouských dolech. Systém, který odebírá teplo ze země, vody nebo vzduchu, ale lidstvo ocenilo až v posledních letech. Dnes slouží hlavně k vytápění.

Syčící monstra

Revoluci ve vytápění přinesly radiátory. Byla to žebrová litinová monstra, která syčela, bublala a občas z nich kapala rezavá voda. Zabírala také spoustu místa a špatně se čistila – mimochodem právě kvůli tomu byl vynalezen takzvaný štětec zárohák. Ze začátku byly radiátory naplněné horkou párou, která se do nich přiváděla trubkami z velkého kotle. Později páru nahradila horká voda a vznikl tak systém topení, který se používá dodnes.

Zimu střídá horko

Stabilní pokojovou teplotu do domácností přinesl až vynález termostatu. Za jeho objevem stál americký profesor, kterého rozčiloval školník neustále pobíhající mezi učebnou a kotelnou. Akademik se proto zavřel do své laboratoře a sestrojil první termostat, který byl napojený na zvonek. Jakmile v učebnách klesla teplota, zvonek dal školníkovi povel, aby přitopil.

Vesmírná technologie

První solární článek byl sestrojen na konci 19. století, jenže jeho výroba byla drahá a výkon nevalný. V polovině 20. století ale američtí vědci sestrojili křemíkové solární články, které už utáhly provoz menšího zařízení. Solární moduly se nejdříve využívaly pro napájení přístrojů v družicích při dobývání vesmíru a v místech, kam nevedly elektrické sítě.

Tipněte si, v jakém českém městě bylo poprvé vybudováno dálkové topení.

Praha
Ústí nad Labem
Liberec
Ka
pi
to
la
5

Nové
milénium

21. století

Solární boom

Na konci 20. století se fotovoltaická technologie zdokonalila natolik, že došlo k prvním větším instalacím solárních panelů. V Česku byla první fotovoltaická elektrárna postavena v roce 1997 v Jeseníkách. Její výkon byl jen 10 kW, a tak dokázala napájet jen zhruba stovku 100wattových žárovek. Dnešní solární elektrárny ale mají daleko vyšší výkon. Jejich střešní instalace tak už lehce utáhne provoz celé domácnosti.

Ohled na životní prostředí, úspora peněz a touha po energetické soběstačnosti motivuje stále více lidí k tomu, aby si pořídili udržitelné bydlení. Například moderní tepelná čerpadla se používají k ohřevu vody a vytápění domácnosti přes podlahové topení či radiátory.

Roste také zájem o solární panely. V polovině roku 2023 už bylo do sítě připojeno přes 130 tisíc fotovoltaických elektráren, ať už větších, či menších.1 Program Nová zelená úsporám navíc od roku 2014 podporuje instalaci fotovoltaických elektráren na střechy domů státní dotací.

Přejděte na čistou energii a ušetřete až 85 procent nákladů na elektřinu díky vlastní fotovoltaické elektrárně.

Vyberte si fotovoltaiku pro svůj dům s E.ONem

Týdně instaluje více než

100 fotovoltaických elektráren

po celém Česku.

Díky

20 letům

zkušeností vám pomůže vybrat ten nejlepší solární systém.

Dotaci ve výši až

220 000 korun

vyřídí za vás.

Chci fotovoltaiku od E.ONu

Ušetřete přes 70 % nákladů na vytápění a ohřev vody díky tepelnému čerpadlu, které se snadno ovládá i udržuje.

Vyberte si ekologické vytápění pro svůj dům s E.ONem

Dotaci ve výši až

180 000 korun

vyřídí za vás.

Tepelné čerpadlo můžete splácet od

3 072 korun

měsíčně.

Záloha je jen

10 %

z celkové ceny.

Získejte elektřinu na půl roku zdarma

Prvních sto zákazníků, kteří mají smlouvu na odběr energií u E.ONu a pořídí si nyní čerpadlo Thermal Comfort, dostane elektřinu na půl roku zdarma.

Chci čerpadlo od E.ONu