Seznam Native ve spolupráci s

Příliš hlasité nebezpečí

Nadměrný hluk ničí zdraví, jen v metropoli obtěžuje téměř milion Pražanů

O znečištěném vzduchu, který ve velkých městech způsobuje hustá automobilová doprava, se mluví často. Nadměrný hluk, který mají auta také na svědomí, ale zůstává často stranou zájmu. Na životy lidí má přitom podobně negativní dopad – od poruch spánku přes deprese až po vyšší riziko infarktu.

Stovky aut každou minutu na malém prostoru, skútry proplétající se mezi jízdními pruhy, troubení a motory vytáčené do vysokých otáček hned poté, co na semaforu naskočí zelená. Taková je denní realita na řadě rušných křižovatek v centru Prahy.

Tento problém ale netrápí jen obyvatele metropole, každodenně jsou mu i v jiných velkých českých městech vystaveny další statisíce lidí.

Jak hluk trápí Prahu?*

0 %
lidí v Praze během dne obtěžuje hluk
0 %
lidí v Praze v noci obtěžuje hluk

*Zdroj: Population exposure to noise in urban areas 2017 – Czechia, Evropská agentura pro životní prostředí

Hluk způsobí v Evropě až 12 tisíc předčasných úmrtí každý rok a je příčinou chronických potíží milionů lidí. V noci pak prokazatelně zapříčiňuje poruchy spánku.

Přílišný hluk má vliv i na to,

jak lidé vnímají kvalitu života ve městech.

Na hluk v Praze si stěžuje polovina obyvatel

Průzkum Evropské komise, který v roce 2019 zahrnoval obyvatele 83 evropských měst, ukázal, že s úrovní hluku je spokojeno jen 56 procent Pražanů. Česká metropole tak v tomto parametru zaostala za průměrem všech hodnocených měst, ten vyšel na 64 procent. Nejméně obtěžovaní hlukem se cítí obyvatelé finského Oulu, kde spokojenost dosáhla 86 procent.

Kolik obyvatel měst je spokojených s hlukem?

34

Istanbul

50

Paříž

56

Praha

60

Berlín

62

Ostrava

0

průměr 83 velkých evropských měst

66

Amsterdam

69

Kodaň

75

Vídeň

75

Londýn

86

Oulu

Nejhlučnější jsou dopravní tepny

Zdrojů hluku je v hustě zalidněných oblastech celá řada, například letiště, železniční uzly, průmyslové objekty, ale i zahrádky restaurací či hudební produkce pod širým nebem. Jeho největším původcem je však ve městech silniční doprava.

Hlučnost auta při jízdě na volnoběh je v závislosti na konkrétním modelu kolem 45 decibelů, při 50 km/h hladina hluku narůstá na 55 až 60 decibelů a v rychlosti 100 km/h už hodnoty dosahují zhruba 70 decibelů. Pro srovnání, sbíječka vydává hluk v hodnotě 100 decibelů a startující letadlo dokáže svoje okolí zatížit hlukem 120 decibelů.

auto

0 dB

automobil na volnoběh

55 až 60 dB

automobil v 50 km/h

0 dB

automobil ve 100 km/h

0 dB

sbíječka

0 dB

startující
letadlo

Zejména v blízkosti frekventovaných komunikací jsou lidé nadměrnému hluku vystaveni prakticky nepřetržitě. V Praze se jedná například o Barrandovský most, po kterém projede každý den až 140 tisíc aut, Jižní spojku s až 125 tisíci auty denně či magistrálu, kterou v úseku od Nuselského mostu po D1 využívá až 100 tisíc řidičů za den. Mnoha dalšími pražskými ulicemi projede každý den více než 50 tisíc aut. Plán Prahy na snižování hluku z roku 2019 poukazuje na celkem 118 kritických míst.

Poslechněte si ruch pražských čtvrtí

Zdrojem hluku ve městech je silniční a tramvajová doprava, v menší míře železniční a letecká doprava včetně průmyslového hluku. „Vzhledem k tomu, že individuální automobilová doprava je nejvíce rozšířená, lze hluk způsobený silniční dopravou považovat za nejvíce vnímaný,“ popisuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Statisíce lidí si neodpočinou ani po setmění

Podle doporučení Světové zdravotnické organizace by neměl venkovní hluk před okny domů přesáhnout během dne v průměru 55 a v noci 40 decibelů. České limity pro automobilovou dopravu jsou měkčí, ani ony však nejsou na řadě míst dodržovany. S více než 60 decibely se během dne musí vyrovnat statisíce obyvatel hlavního města a neoddychnou si ani po setmění. Podobná situace je přitom i v dalších velkých českých městech od Ostravy přes Brno až po Liberec.

0 dB

ve dne

0 dB

v noci

Nejnovější hlukové mapy Ministerstva zdravotnictví pocházejí z roku 2017. Podle pravidel Evropské unie se musí aktualizovat každých pět let a nové údaje by tak měly být k dispozici nejpozději v příštím roce. Mapy mají následně sloužit Ministerstvu dopravy a jednotlivým krajům jako podklad pro další opatření vedoucí ke snížení hlukové zátěže.

Města budují tiché zóny, kam se dá utéct před hlukem

Dlouhodobé vystavení vyššímu hluku ve městech má značné dopady na zdraví. Kromě vysokého počtu předčasných úmrtí a poruch spánku způsobuje také poruchy pozornosti a výpadky paměti, ale i deprese či vysoký krevní tlak s vyšším rizikem infarktu. Nadměrný hluk může vést i k neurózám a nepříznivě působí rovněž na osvojování řeči a čtení u dětí.

Proti hluku způsobenému silniční dopravou se města snaží bojovat různými způsoby, například nahrazením staršího dláždění ulic hladším asfaltem, výstavbou protihlukových stěn, usměrněním dopravních toků či snižováním nejvyšší povolené rychlosti.

Některá města zavedla speciální tiché oblasti tvořené parky a dalšími zelenými plochami, kam se lidé před hlukem města mohou uchýlit.

S hlučnými auty se potýká Paříž, Londýn i Gent

Jedním z hlukem nejvíce postižených měst v Evropě je Paříž, která kvůli tomu už loni snížila maximální povolenou rychlost v metropoli na 30 kilometrů v hodině. Od příštího roku budou navíc řidiči monitorováni speciálními kamerami a za překročení hranice hluku pokutováni částkou 135 eur.

Zastupitelé v belgickém Gentu zase loni odhlasovali, že policie může zabavit auta řidičům, kteří jsou úmyslně hluční, ať už troubí, pouští příliš hlasitou hudbu, nebo „túrují“ motory. Po stížnostech obyvatel využívají v londýnských čtvrtích Kensington či Chelsea od roku 2020 speciální akustické kamery, které změří hladinu hluku a vyfotí poznávací značku hříšníka.

Méně hlučný povrch vozovky i tišší auta mohou pomoci

Opatření proti hluku ve městech bývají velmi nákladná, přesto nedokážou hlukovou zátěž řešit plošně. Například protihlukové stěny či zpomalovací prvky sice přispívají ke snížení hluku v místech, kde jsou nainstalovány, osadit jimi všechny silnice ale možné není. Města proto mnohdy nabádají veřejnost k využívání veřejné dopravy místo osobních automobilů.

auto

V posledních letech se navíc objevil ještě jeden způsob, jak hluk ve městech snižovat. Jde o elektromobily, jež jsou ve srovnání s vozy na konvenční pohon zejména v nižších rychlostech tišší. Jako prostředek boje proti hluku jejich rozvoj doporučuje také Evropská komise, a to spolu s dalšími opatřeními, jako je například zavádění přísnějších rychlostních limitů, používání tišších povrchů silnic nebo zvýšení počtu protihlukových bariér.

Elektroauta jsou v městském provozu tišší

Podle Vratislava Fillera z Laboratoře udržitelného urbanismu patří mezi účinné nástroje pro snižování hlučnosti zejména omezování individuálních jízd automobilem a převádění frekventované dopravy mimo hustě zastavěné oblasti. „Dále lze přistoupit ke snižování povolené rychlosti, technologickému omezování hlučnosti povrchů v podobě ‚tichého‘ asfaltu a řešení hluku přímo u zdroje, což je v podmínkách měst například tlumení tramvajových kolejí či rozvoj elektromobility,“ uvádí Filler.

0 dB

Práh bolestivosti, hranice poškození sluchu při náhlém zvuku

0 dB

Hlasitý rockový koncert

0 dB

Motorka

0 dB

Vlak, metro, nákladní auto v městském provozu

0 dB

Dlouhotrvající zvuk nad touto hranicí má negativní vliv na zdraví

0 dB

Rozjezd osobního auta se spalovacím motorem

0 dB

Elektroauto

0 dB

Šeptání

0 dB

Práh slyšitelnosti

Přínos elektroaut je z hlediska hluku nejznatelnější při městském provozu v nižších rychlostech, kdy hluk motoru převažuje nad hlukem z valení vlastních pneumatik.

Ve vyšších rychlostech se tento poměr obrací a na dálnici už většina hluku produkovaného automobily připadá na pneumatiky.

Hluk ze silniční dopravy brání i dalšímu rozvoji satelitních obcí. Limity pro místní komunikace v nich překračuje už samotná doprava rezidentů, kteří jsou kvůli nižšímu pokrytí MHD často odkázáni na vlastní vozy. Vláda proto plánuje sjednotit předpisy pro všechny silnice tak, aby tento problém odbourala. K řešení by však mohly přispět také elektromobily, jež v nižších rychlostech městského a příměstského provozu představují slibný kompromis mezi snahou omezit hluk a poptávkou lidí po individuální automobilové dopravě.

Auta na elektrický pohon jsou při konstantní a nízké rychlosti o 4 až 5 decibelů tišší než vozy se spalovacími motory. Během rozjezdu však rozdíl činí až 20 decibelů ve prospěch elektroaut.

4–5 dB

tišší

Renault Megane E‑Tech 100% elektrický je dokonale tichý.

ikona1

Zcela elektrický vůz kombinuje nejnovější technologie s propracovaným designem.

ikona2

S 1 620 kilogramy je jedním z nejlehčích vozů ve své kategorii. Nabízí dojezd až 450 kilometrů.

ikona2

Dopřejte si bezstarostnou jízdu s 26 bezpečnostními a asistenčními systémy.

Renault Megane E‑Tech 100% elektrický je tu pro všechny, kdo milují řízení. Kam vyrazíte?

Chci se
projet
auto