Seznam Native ve spolupráci s

Proč je voda tím nejdůležitějším, co máme?

Země bez vody

+

Voda je zdrojem života a má natolik jedinečné vlastnosti, že se bez ní nedá žít,
podobně jako bez vzduchu.

Jde o nejrozšířenější surovinu na Zemi. Voda tvoří až dvě třetiny povrchu naší planety. Jenže voda z krajiny z různých důvodů mizí a ubývá. Stává se z ní cenná komodita, jejíž hodnota bude růst.

Sucho Česko trápí už dlouho, s tím ani jeden deštivější rok nepomůže. Podle vědců v současnosti zažíváme nejsušší roky za posledních 500 let. Sucho ztěžuje práci zemědělcům, ničí lesy, způsobuje přemnožení klíšťat i ideální podmínky pro kůrovce. Někde v extrémním suchu vysychají i hlubinné vrty v obcích. Jak udržet vodu v krajině? A jak se dá vodou šetřit?

0 m³*

Tolik se za rok v Česku vyrobí pitné vody.
Skoro stejně vody má vodní dílo Orlík.

* Zdroj: Voda. Obrázková statistika o tom, proč je voda národním bohatstvím. Národní zemědělské muzeum

Jedním z řešení, jak zadržet vodu v krajině, jsou mokřady. Ty byly v minulosti běžnou součástí krajiny, vznikaly přirozeně. V Česku, stejně jako ve zbytku světa, jich ale ubývá.

Co jsou mokřady?

+

Mokřady

Obecně lze říct, že jde o místa v krajině, která jsou podmáčená. Typů mokřadů je po celém světě mnoho. Jedná se například o vlhké louky, nivy vodních toků, tůně, jezera či mělčí rybníky. Jsou domovem celé řady rostlin a živočichů.

Chci navrátit vodu do přírody, říká farmář a tvůrce tůní ze Strakonicka

Skutečné jméno bylo na přání respondenta změněno.

Před lety začínal ekofarmář Tomáš jen s několika hektary zemědělské půdy a pár zvířaty. Nyní se snaží společně s ostatními jihočeskými zemědělci navrátit tamní přírodě to, co zoufale postrádá – vodu. „Za minulého režimu došlo k necitlivým zásahům do přírody a zničení potřebných biotopů. Budováním tůní mám možnost vrátit přírodě něco zpátky,“ vysvětluje svůj postoj.

Díky tůním je možné vodu, která jinak končí buď v odtocích, či v řekách, lépe zadržet v půdě, a tím bojovat proti suchu. „Ať už se kdokoliv rozhodne vytvořit jakýkoliv mokřad, pro krajinu to má smysl,“ myslí si ekofarmář ze Strakonicka.

Jak na budování mokřadů?

+

Správná péče o půdu je klíčovým faktorem pro to, aby krajina mohla dobře fungovat. Vybudování mokřadu je však třeba udělat správně tak, aby plnil svou funkci. Jeho výstavba také podléhá příslušným zákonům a jedná se o poměrně komplikovaný administrativní proces. Podle Jana Dvořáka z neziskové organizace Mokřady, která se věnuje ochraně vody v přírodě, chce nejen budování tůní především trpělivost a čas. Zájemcům tak nabízí komplexní služby spjaté s budováním a péčí o mokřady, se zaměřením na tůně. „Vlastníkům pozemků nabízíme terénní obhlídky a konzultaci přímo na místě. Součástí je také vyřízení všech důležitých povolení a souhlasů od příslušných úřadů. Také jsme schopni zajistit financování opatření z různých dotačních titulů,“ uzavírá Jan Dvořák.

Každý mokřad je jedinečnou zásobárnou vody

Tůně fungují v přírodě jako malé vodní nádrže, které zadržují vodu v době, kdy hojně prší. V období sucha jsou důležitou zásobárnou vody a také dobrým pomocníkem při mírnění povodní. Jelikož ale nemohly sloužit jako stavební pozemek nebo zemědělská půda, v minulém století mokřady téměř vymizely. Majitelé pozemků je buď odvodnili, anebo zavezli půdou, aby na původním mokřadu mohli hospodařit.

Pro přírodu i lidstvo je však jejich existence zásadní.

Proč jsou tůně tak cenné?

Jsou domovem

Z hlediska druhové rozmanitosti se tůně řadí hned za tropické lesy a korálové útesy. Poskytují totiž domov obrovskému množství organismů. „S poškozením či zánikem tůní se zmenšil i prostor, kde mohou přežívat vzácné druhy rostlin a živočichů. Čím méně je mokřadů, tím více jsou tyto druhy blíže vymření,“ říká Jan Dvořák z neziskové organizace Mokřady.

Fungují jako klimatizace krajiny

Voda, která se odpařuje z tůní, stabilizuje klima a snižuje teplotní výkyvy, které trápí celý svět.

Dokážeme vyrobit pitnou vodu i ze suchého vzduchu, říkají vědci z ČVUT

Člověk dokáže vydržet na poušti bez vody jen pouhých několik hodin. Dostat pitnou vodu i do pouštních oblastí a všude tam, kde je jí nejvíce potřeba, je cílem týmu českých vědců z UCEEB ČVUT. Ti stojí za unikátním zařízením MAGDA, které umí vyrobit vodu a stačí mu k tomu pouhý vzduch a sluneční záření. „Magda může přijet na korbě nákladního auta a zhruba do půl hodiny začne vyrábět čistou vodu i tam, kde je jinak o pitnou vodu nouze nebo zcela chybí,“ vysvětluje strojní inženýr Nikola Pokorný.

Zařízení dokáže vyrobit vodu díky materiálu, který postupně kumuluje vzdušnou vlhkost na svém povrchu. V nejsušší poušti je zařízení schopno vyrobit v ročním průměru 10 až 20 litrů pitné vody za den. „Součástí Magdy je i fotovoltaické pole, které generuje elektrickou energii z dopadajícího slunečního záření. Přístroj tak může být energeticky soběstačný. Prototyp vyjde na 800 000 korun,“ přibližuje mladý vědec.

Magda je určena především do pouště, ale pomůže i v dalších oblastech bez vody, třeba při humanitárních misích nebo požárech. „Kvůli epidemii jsme nemohli Magdu testovat ve skutečné poušti, tak jsme se pokusili navodit alespoň v laboratoři klima podobné těm nejsušším pouštím. V tomto testu obstála,“ říká Nikola Pokorný s tím, že až to situace dovolí, plánuje nechat Magdu dělat její práci na poušti alespoň rok. To bude pro zařízení i vědce největší výzva. „Doufáme, že Magda uspěje a rozjedeme sériovou výrobu. O vynález by mohli mít zájem zejména na arabském poloostrově, v Izraeli, v Americe či Austrálii,“ přibližuje vědec.

Voda díky Magdě

+

Odkud teče voda?

Vysokoškoláci učí děti šetřit vodou

Za projektem H2Ospodař stojí skupina studentů z pražské VŠCHT. „Vodu vnímáme jako národní bohatství, proto jsme se před čtyřmi lety začali věnovat osvětě týkající se sucha a šetrného zacházení s vodou,“ říká doktorand Jakub Med, který společně se spolužákem Ondřejem Rycheckým projekt v roce 2017 založil.

Vzdělávají zaměstnance ve firmách, učitele, ale i malé děti. Všechny učí, jak se dá malými krůčky šetřit vodou. „Lidé si leckdy neuvědomují, že zbytečně plýtvají hektolitry vody. Všichni bychom si přitom měli vážit každé kapky,“ přibližuje student. Na workshopech ukazují, jak vyčistit špinavou vodu v kaluži. Anebo jak pomocí šetrného splachování přestat plýtvat vodou. „Jen když bude veřejnost dostatečně informovaná, můžeme lhostejnost lidí k vodě změnit,“ myslí si Jakub Med, jehož projekt získává podporu od pražského magistrátu a od společnosti GROHE. Ta se kromě sanitární techniky zabývá také tím, jak pomoci lidem šetřit vodou.

Součástí workshopů je také propočítání vodní stopy. Tu má každý člověk jinou a značí, jak velké množství vody daný účastník spotřebuje. Spousta lidí si stále neuvědomuje, že voda je spjatá i s naší potravou, k těm nejméně hospodárným potravinám patří například hovězí maso. Každý člověk využívá přibližně 100 litrů vody každý den. A záleží pouze na nás, jak šetrně se chceme chovat.

Voda je život

+

Voda je blahobyt, který máme na dosah ruky.

I proto je důležité přistupovat k ní s úctou, kterou si zaslouží. Prozatím jde totiž o zdroj, který neumíme nahradit.

Přibližně dvě třetiny celkového odběru vody v domácnosti se spotřebují v koupelně a na WC. Třetina spotřebované vody je použita na splachování toalety.

Výrobce sanitární techniky GROHE se stará o to, aby lidé zbytečně neplýtvali vodou. Program GROHE WaterCare staví na úsporných technologiích, které šetří cenné zdroje a zároveň umožňují užít si naplno radost z vody.

Technologie EcoJoy dokáže díky jednoduchému principu provzdušnění proudu snížit průtok vody o 50 %. „Jsme rádi, že patříme mezi společnosti, které mění svět k lepšímu. Všechny naše produkty stavíme na kvalitě, technologii, designu a udržitelnosti. Můžete si tak dopřát příjemnou sprchu a přitom efektivně šetřit vodou,“ říká Václav Kužílek, manažer zastupující společnost GROHE v Česku a na Slovensku.

Vydejte se na cestu udržitelnosti se společností GROHE a objevte inovace, které šetří energii.
I malé krůčky se počítají.

Chci přestat plýtvat vodou