Seznam Native ve spolupráci s

Slepí lovci

Klíšťata útočí
bez varování

Přichytí se na vyšším porostu a čekají až někdo projde kolem. Takto loví dva nejčastější druhy u nás – klíště obecné a piják lužní. Pomáhá jim v tom unikátní smyslový orgán. O jejich přisátí navíc často nevíte i několik dní.

Jsou obávanými parazity, kteří přenášejí vážná onemocnění. Klíšťata začínají být aktivní v průběhu března nebo dubna, ze zimního spánku je probudí teploty nad 5 stupňů Celsia. Žijí na vyšších porostech či keřích, ze kterých na své hostitele přelezou. Období, během něhož znepříjemňují život lidem i zvířatům, trvá až do listopadu. S rostoucími průměrnými teplotami v důsledku globálních změn klimatu už navíc není neobvyklé narazit na klíště i během zimy. A protože rostou teploty také na horách, běžně se nyní vyskytují i v nadmořských výškách kolem 1 100 metrů nad mořem.

Svou kořist vycítí

Krví živočichů se klíšťata živila už ve druhohorách. Dlouhá evoluce je přizpůsobila na extrémní podmínky a k lovu je dobře vybavila, i když jsou slepá. Jejich hlavní zbraní je takzvaný Hallerův orgán na předních končetinách, které před lovem roztáhne. V tomto smyslovém orgánu má umístěny receptory, kterými vnímá vibrace, vlhkost, teplo, čpavek a oxid uhličitý. Lidi a zvířata tak prozradí jen dech či pohyb. Pak už stačí aby kořist prošla kolem a klíště se na ni přichytí. Hallerův orgán navíc klíšťatům pomáhá i s hledáním partnerů.

Někdy se klíště přisaje hned, jindy na těle budoucího hostitele hledá vhodné místo i dlouhé hodiny. K zakousnutí si vybírá především vlhká teplá místa s tenkou pokožkou jako podpaží, třísla či ohyb kolene. Nejprve vytvoří malý řez pomocí takzvaného hypostomu. Toto ústní ústrojí s háčky slouží klíštěti i k přichycení a následnému sání krve. Samotné přisání neucítíte, a klíštěte si navíc nejspíše několik hodin či dní nevšimnete. Do ranky totiž vstříkne anestetikum. Slinami následně vytváří v místě přisátí takzvanou cementovou vrstvu, která ho pevně spojí s kořistí. Čím déle je přisáto, tím složitější je pak i jeho odstranění.

Tři životy

Než klíště dospěje, musí projít třemi životními stadii. V každém z nich potřebuje dostatečné množství hostitelovy krve, aby se mohlo vyvíjet dál. Jedna samička zvládne naklást i více než 3 000 vajíček. Z nich se vylíhnou šestinohé larvy, které měří zhruba 0,8 milimetru, jsou tedy prakticky nepostřehnutelné. Už v této fázi začíná klíště lovit. Za hostitele si vybírá především malé hlodavce. Na rozdíl od komárů se klíšťata živí i natrávenou tkání v místě přisátí.

Jakmile se larva dostatečně nasytí, odpadá a proměňuje se v osminohou nymfu, která je dlouhá zhruba 4 milimetry. V této fázi vyhledává člověka a větší savce. Po dalším odpadnutí už klíště dospívá. Například samičky pijáka hnědého po dobu 5- až 7denního sání zvětší svou velikost z 5 milimetrů až na 30 milimetrů a jsou to právě samičky, které krev sají. Přenašeči infekčních nemocí se z nich stávají ve chvíli, kdy se nakazí od svého hostitele. Může to být už v první etapě jejich vývoje. Samičky pak infekci dál šíří prostřednictvím svých slin. Samečci se v poslední životní fázi starají pouze o oplodnění samiček.

Kde v Česku narazíte na klíště nejčastěji

Klíšťatům nedělá dobře horko ani sucho. Proto vyhledávají vlhká místa, jako jsou smíšené a listnaté lesy. Výrazně méně klíšťat je v těch jehličnatých. Žijí ale i na loukách, zahradách, březích řek i v městských parcích. Nejaktivnější jsou od března do června.

Sledováním klíšťat se již 25 let zabývá laboratoř Protean, která zároveň provozuje webové stránky klíště.cz. Jen během posledních sedmnácti let laboratoř prozkoumala osmnáct tisíc klíšťat odebraných z kůže lidí z celého Česka. Klíšťata pravidelně sleduje především kvůli tomu, že jsou to přenašeči onemocnění, která mohou mít u nakažených pacientů vážný průběh, a ne na všechna onemocnění existuje očkování či účinná léčba. Takřka každé třetí klíště, které prošlo laboratoří Protean, bylo infikované. Jedna desetina z nich byla přenašečem borreliózy. Touto nemocí nakažená klíšťata se vyskytují převážně na Přerovsku. Nejvyšší počet těch přenášejících encefalitidu byl v posledních letech na Mostecku, Sokolovsku a Brněnsku.

Jaké nemoci přenášela klíšťata
v Česku v letech 2006 až 2023?

10 %
6 %
6 %
3 %
2 %
1 %
1 %
71 %

negativní

borrelióza

neoehrlichióza

babezióza

encefalitida

ehrlichióza

bartonelóza

tularémie

zdroj: Laboratoř Protean, 2024

Výskyt klíšťat v České republice pravidelně monitoruje Český hydrometeorologický ústav. Ten ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem denně vydává předpověď aktivity těchto parazitů na našem území.

Malé kousnutí, velké problémy

Lymeská borrelióza

Z nemocí, které klíště přenáší, je lymeská borrelióza tou nejzávažnější. Zároveň jsou jí klíšťata v Česku nejvíce nakažená. Typickým příznakem nemoci je červená skvrna s bílým středem v místě, kde bylo klíště přisáto. Doprovodnými projevy mohou být horečka, únava, malátnost či zvracení. První fáze nemoci je však až u 40 % pacientů bez příznaků. Nemoc tak volně přechází do druhé fáze, kdy je již těžce léčitelná. Až po dobu tří měsíců mohou trvat bolesti kloubů, otoky, bolesti svalů či obrna lícního nervu. Poslední fázi nemoci doprovází záněty kůže, kloubů, ale i mozku a srdce. Pokud je neléčená, nakaženému může způsobit celoživotní následky. Například poruchu spánku, fialové fleky na těle či brnění končetin. Proto je dobré začít léčbu antibiotiky, které na borreliózu zabírají, co nejdříve.

Klíšťová encefalitida

Jedná se o zánětlivé onemocnění mozku. Bohužel proti němu není antivirová léčba. Pacient může užívat jen léky proti bolestem. Dobrou zprávou je, že na rozdíl od borreliózy existuje na klíšťovou encefalitidu účinné očkování. Samotná nemoc se projevuje malátností, bolestí svalů a kloubů. Velmi časté jsou také bolesti hlavy, zvracení, světloplachost a vysoká horečka. V některých případech je klíšťová encefalitida životu nebezpečná. Může dojít k zástavě dýchání či srdce. Jakmile vám klíšťovou encefalitidu potvrdí lékař, je nutné strávit dva týdny v nemocnici pod dohledem lékařů. Následná rekonvalescence trvá zpravidla další dva až čtyři týdny.

Babezióza

Tato nemoc napadá červené krvinky a může probíhat zcela bez příznaků. V některých případech ji však doprovází nechutenství, bolest kloubů a svalů, deprese, horečka, dušnost, či dokonce žloutenka. Velmi často se vyskytuje u pacientů společně s lymeskou borreliózou. Onemocnění je dobře léčitelné. Překonat ji pacienti mohou i bez použití antibiotik.

Neoehrlichióza

Onemocnění bylo objeveno až v roce 2010. Je nebezpečné zejména pro jedince se sníženou obranyschopností. Hlavním příznakem je zimnice a vysoká horečka. Jako u dalších onemocnění přenášených klíšťaty se i neoehrlichióza projevuje bolestmi svalů, kloubů a hlavy. Během nemoci může dojít i k trombóze či cévní mozkové příhodě. Pacientovi se předepisují antibiotika. Příznaky by měly do pěti týdnů vymizet.

Lymeská borrelióza

Z nemocí, které klíště přenáší, je lymeská borrelióza tou nejzávažnější. Zároveň jsou jí klíšťata v Česku nejvíce nakažená. Typickým příznakem nemoci je červená skvrna s bílým středem v místě, kde bylo klíště přisáto. Doprovodnými projevy mohou být horečka, únava, malátnost či zvracení. První fáze nemoci je však až u 40 % pacientů bez příznaků. Nemoc tak volně přechází do druhé fáze, kdy je již těžce léčitelná. Až po dobu tří měsíců mohou trvat bolesti kloubů, otoky, bolesti svalů či obrna lícního nervu. Poslední fázi nemoci doprovází záněty kůže, kloubů, ale i mozku a srdce. Pokud je neléčená, nakaženému může způsobit celoživotní následky. Například poruchu spánku, fialové fleky na těle či brnění končetin. Proto je dobré začít léčbu antibiotiky, které na borreliózu zabírají, co nejdříve.

V roce 2022 se lymeskou borreliózou nakazilo

3 518 lidí.

zdroj: Státní zdravotní ústav, 2023

Klíšťová encefalitida

Jedná se o zánětlivé onemocnění mozku. Bohužel proti němu není antivirová léčba. Pacient může užívat jen léky proti bolestem. Dobrou zprávou je, že na rozdíl od borreliózy existuje na klíšťovou encefalitidu účinné očkování. Samotná nemoc se projevuje malátností, bolestí svalů a kloubů. Velmi časté jsou také bolesti hlavy, zvracení, světloplachost a vysoká horečka. V některých případech je klíšťová encefalitida životu nebezpečná. Může dojít k zástavě dýchání či srdce. Jakmile vám klíšťovou encefalitidu potvrdí lékař, je nutné strávit dva týdny v nemocnici pod dohledem lékařů. Následná rekonvalescence trvá zpravidla další dva až čtyři týdny.

V roce 2023 se klíšťovou encefalitidou nakazilo

509 lidí.

zdroj: Státní zdravotní ústav, 2024

Počet případů klíšťové encefalitidy v Česku (2018 až 2022)

Celkem:

3 640

Jihočeský:

568

zdroj: Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, 2018 až 2023, Státní zdravotní ústav

Babezióza

Tato nemoc napadá červené krvinky a může probíhat zcela bez příznaků. V některých případech ji však doprovází nechutenství, bolest kloubů a svalů, deprese, horečka, dušnost, či dokonce žloutenka. Velmi často se vyskytuje u pacientů společně s lymeskou borreliózou. Onemocnění je dobře léčitelné. Překonat ji pacienti mohou i bez použití antibiotik.

Neoehrlichióza

Onemocnění bylo objeveno až v roce 2010. Je nebezpečné zejména pro jedince se sníženou obranyschopností. Hlavním příznakem je zimnice a vysoká horečka. Jako u dalších onemocnění přenášených klíšťaty se i neoehrlichióza projevuje bolestmi svalů, kloubů a hlavy. Během nemoci může dojít i k trombóze či cévní mozkové příhodě. Pacientovi se předepisují antibiotika. Příznaky by měly do pěti týdnů vymizet.

Čtyřnozí hostitelé

Klíšťata mohou způsobit zdravotní problémy i domácím zvířatům včetně psů. I pro ně je nejrizikovější borrelióza. „Příznaky této nemoci jsou velmi nespecifické, mohou se projevit horečkou, otoky kloubů, hubnutím a celou řadou dalších obtíží,“ popisuje veterinární lékař Jan Minárik. Pro psy jsou však nebezpečné i další nemoci. Proto po každé procházce psa pečlivě zkontrolujte. Nezapomeňte mu prohlédnout uši, intimní partie, oblast kolem očí či tlapky. Očkováním vašeho psa si ušetříte spoustu starostí. Chránit ho můžete také nejrůznějšími prostředky, které obsahují látky odpuzující nebo hubící klíšťata. Jde například o speciální obojek či tabletu, oblíbené je i kapání roztoku za krk či sprejování celého psa.

„Prevence proti klíšťatům a blechám by měla být celoroční. V dnešní době už nebývají zimy ve městech tuhé jako dříve, a tak se můžeme výjimečně setkat s klíšťaty i v únoru. Ale například blechám se v zimě daří nejlépe,“ říká veterinářka Nikola Hanáková. „Největší riziko představují teplejší oblasti, okolí řek a rybníků a zahraniční země na jih od našich hranic. Pokud tedy zvíře cestuje s majitelem na dovolenou, může být použití preventivních ochranných přípravků proti parazitům téměř životně důležité,“ doplňuje veterinář Jan Minárik.

Klíště se zakouslo.
Co teď?

Připravte si rukavice, pinzetu nebo nejlépe speciální háček na vyndávání klíštěte, dezinfekci a případně i alkohol.

1.
Dbejte na bezpečnost

Nikdy se klíštěte nedotýkejte holýma rukama. Neduste ho krémem a v žádném případě ho nerozmačkávejte. Bakterie z klíštěte by se mohly dostat do krve psa. Zároveň byste se mohli sami nakazit. Pro manipulaci s klíštětem si proto nasaďte gumové rukavice.

„Na odstranění klíštěte je nejvhodnější použít háček. Vsune se pod tělo klíštěte a následně se jím opatrně otáčí. Klíště vytáhnete bez jeho přetržení – vždy je ale nutné zkontrolovat, zda bylo odstraněno i s hlavičkou. U pinzety hrozí, že jejím přílišným zmáčknutím vytlačíte do rány bakteriemi kontaminované sliny.“

Jan Minárik, Veterinární klinika NISA, Liberec

„Jednou ze zásad je, že před vytažením klíště ničím nedezinfikujeme a už vůbec nedusíme, jak se doporučovalo dříve. Jakmile se klíště dusí, otevírá svou čelist a všechny toxiny a nebezpečné látky vypouští, takže zde je větší riziko nákazy nemocemi, které přenáší.“

Nikola Hanáková, Náš veterinář, Praha

2.
Mějte po ruce dezinfekci

Místo, kde bylo klíště zakousnuté, vydezinfikujte. Vyčistěte ale i nástroj, který jste k odstranění parazita použili.

3.
Buďte
důslední

Klíšťata jsou velmi odolná. Je proto důležité, abyste s ním náležitě naložili i po odstranění z kůže psa. Můžete ho spláchnout do toalety, polít alkoholem či zabalit do novin a na nehořlavém podkladu zapálit.

4.
Pozorujte svého psa

Několik dní po vyndání klíštěte kontrolujte, zda se chování vašeho psa nezměnilo.

„I neinfikované klíště může psům s citlivější pokožkou způsobit lokální zanícení kůže, které se může následně rozšířit na větší plochu. Mnohem větší riziko však představuje nákaza lymeskou borreliózou, ehrlichiózou, babeziózou či anaplazmózou. Majitelé by měli zbystřit, pokud se u psa objeví například horečka, otoky kloubů, hubnutí, zvracení, průjem či kulhání.“

Jan Minárik, Veterinární klinika NISA, Liberec

„Důležité je si uvědomit, že příznaky nejsou specifické pouze pro nemoci přenášené klíšťaty. Mohou signalizovat i jiné zdravotní problémy, proto je nejlepší situaci co nejdříve konzultovat s veterinářem.“

Nikola Hanáková, Náš veterinář, Praha

5.
Zaměřte se na prevenci

Klíště, které jste právě odstranili ze srsti vašeho psa, nejspíše nebylo poslední. Chraňte ho proti budoucím kousnutím antiparazitiky či očkováním.

„Pro psy, kteří trpí na alergie, dermatologické problémy či jsou zkrátka citliví, jsou dobrým řešením tablety na předpis od veterinárního lékaře. Obojky či kapání za krk mohou být pro konkrétní zvíře zcela nevhodné, proto je vždy lepší výběr antiparazitika konzultovat s veterinářem.“

Jan Minárik, Veterinární klinika NISA, Liberec

Jeden přípravek proti dvěma parazitům
Ochraňte svého psa

Žvýkací tablety FRONTPRO® chrání vašeho psa před blechami a klíšťaty po dobu 3 měsíců.

Jsou vhodné již pro
osmitýdenní štěňata.

Psům je můžete podat
samotné či s jídlem.