Seznam Native | ve spolupráci s

Země pod vrstvou prachu

Jak znečištěné ovzduší ovlivňuje náš život?

Jízda autem, průmyslová výroba, ale také soused, který topí ve starém kotli, mají negativní vliv na čistotu vzduchu, který dýcháme. Jeho kvalita má přitom na nás stejný vliv jako vyvážený jídelníček nebo dostatek pohybu. Podle nové zprávy o kvalitě ovzduší však 99 procent populace na světě dýchá znečištěný vzduch.*

*Zdroj: WHO, 2022

Více než polovinu měst v Evropě trápí špinavý vzduch

Navzdory snížení emisí z dopravy a omezení průmyslu během pandemie není vzduch na našem kontinentu lepší. Údaje z 323 evropských měst v letech 2019 a 2020 ukázaly, že jen ve 127 z nich byla úroveň jemných prachových částic pod limity, které doporučuje Světová zdravotnická organizace. Polétavý prach přitom může způsobovat bolest hlavy, astma i nemoci srdce. Nejlepší kvalitu ovzduší mají skandinávská města, naopak nejhorší je situace ve východní Evropě, kde elektrárny, teplárny a domácnosti spalují uhlí.*

Zdroj: European Environment Agency

23 000*

Zhruba tolikrát se každý den nadechneme. Už jen proto by nám mělo záležet na tom, co dýcháme.

*Zdroj: Canadian Lung Association

Víte, co dýcháte?

Vzduch je směs různých plynů. Zhruba 78 procent tvoří dusík, 21 procent kyslík a 1 procento představuje několik dalších plynů a drobných prachových částic, které zahrnují i škodliviny. Vzduch je neustále v pohybu a odnáší tyto částice daleko od místa, kde vznikly. Proto i obyvatele Česka může ovlivnit písečná bouře na Sahaře stejně jako rozsáhlé požáry v Austrálii.

78%dusík
21%kyslík
1%ostatní

Jaké škodliviny můžeme ve vzduchu najít?

Znečištění ovzduší způsobují různé pevné i kapalné částice. Mohou pocházet z výfuků aut a továren, ale také z aktivních sopek a požárů. V Česku patří mezi největší znečišťovatele ovzduší vedle průmyslu a dopravy také domácnosti, které využívají k topení kotle na uhlí.

Polétavý prach

Jde o malé částice prachu rozptýlené ve vzduchu. Jejich velikost se měří v mikrometrech. To je jednotka tisíckrát menší než milimetr. Čím jsou tyto částice menší, tím jsou škodlivější. Ty nejmenší z nich proniknou až hluboko do plic, odkud se dostanou i do krevního oběhu. Mezi tyto částice patří i benzo(a)pyren, který se do ovzduší dostává při nedokonalém spalování. Objevuje se třeba ve výfukových plynech, v emisích uhelných elektráren, ale třeba i když grilujete steak.

*Zdroj: NASA, Global Climate Change

Oxid dusičitý

Je plyn, který vzniká při spalování fosilních paliv. Způsobuje kyselé deště a výrazně přispívá k tvorbě přízemního ozonu. Od počátku průmyslové revoluce se zvýšila jeho koncentrace v atmosféře zhruba o 50 procent. To je více, než k čemu došlo přirozenou cestou v průběhu předchozích 20 000 let.*

*Zdroj: NASA, Global Climate Change

Přízemní ozon

Je další nebezpečnou látkou, která vzniká účinkem UV záření na vzduch znečištěný výfukovými plyny. Dráždí sliznice dýchacích cest. Kromě lidí a zvířat škodí také rostlinám. Nejvyšší koncentrace přízemního ozonu ve vzduchu bývají hlavně v letních měsících.

Co zhoršuje kvalitu vzduchu nejvíc?

Víte, že dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší může mít na plíce podobný dopad, jako když člověk téměř 30 let kouří krabičku cigaret denně?*

*Zdroj: Association Between Long-term Exposure to Ambient Air Pollution and Change in Quantitatively Assessed Emphysema and Lung Function, Meng Wang, PhD1,2,3; Carrie Pistenmaa Aaron, MD4; Jaime Madrigano, 2019

Celosvětové znečištění ovzduší způsobuje*:

29 %
všech úmrtí a onemocnění rakovinou plic
17 %
všech úmrtí a onemocnění na akutní infekce dolních cest dýchacích
24 %
všech úmrtí na mozkovou příhodu
25 %
všech úmrtí a onemocnění srdce
43 %
všech úmrtí a onemocnění chronickou obstrukční plicní nemocí

*Zdroj: World Air Quality Report, 2019

V posledních několika letech přibývá vědeckých poznatků o tom, že ovzduší v interiéru může být mnohokrát více znečištěné než to venkovní. Odborníci poukazují na to, že vzduch v okolí dálnic či rušných městských komunikací je tak paradoxně zdravější než ten v obývacím pokoji, kanceláři nebo v divadle.

Navzdory veškeré péči o naše zdraví zapomínáme na to nejdůležitější. Vzduch, který dýcháme

Proč je ovzduší v interiérech škodlivější než to venku? Kromě vnějšího znečištění z dopravy, průmyslu a vytápění se na vzduch v interiéru nabalí ještě další nečistoty. Mohou to být viry, plísně, různé mikroorganismy i toxické těkavé látky. Ty se do vzduchu uvolňují z osvěžovačů vzduchu, různých nátěrů nebo třeba při úklidu. Pokud navíc málo větráte nebo máte v místnosti příliš vlhký či suchý vzduch, koncentrace škodlivých látek ve vzduchu prudce roste.

Špatná kvalita vzduchu v interiéru nás ovlivňuje fyzicky i psychicky. Zvyšuje výskyt astmatu, respiračních onemocnění, srdečních chorob, ale také úzkosti nebo poruchy nálady.

Tipy pro zdravější ovzduší v domácnosti

  • Při vaření zapněte digestoř a otevřete okna.
  • Oblečení nesušte doma, ale venku na čerstvém vzduchu. Ve velmi vlhkém prostředí se totiž mohou objevit například plísně.
  • Pravidelně větrejte, v zimě krátce a intenzivně, v létě nechte okna otevřená klidně celý den.
  • Uklízejte s šetrnými čisticími prostředky, které neobsahují agresivní chemikálie.
  • Pokud máte doma příliš suchý vzduch, pořiďte si zvlhčovač a pár pokojových rostlin.
  • Pravidelně doma uklízejte.
  • Nezapalujte aromatické svíčky a nepoužívejte osvěžovače vzduchu.
  • Zajímejte se o moderní technologie, které přispějí k lepšímu ovzduší ve vašem domově.

S technologií funkčních nátěrů FN NANO® si snadno vytvoříte zdravější a čistější prostředí doma i v práci.

Stačí si vymalovat strop a případně i stěny speciálním fotokatalytickým nano nátěrem. Na jeho povrchu se pak neusazují bakterie, viry, plísně, alergeny ani mastná špína.

Funkční nátěry představují nízkonákladovou, bezhlučnou a ekologickou čističku vzduchu, která je bezúdržbová a k provozu potřebuje jen malé množství světelné energie.

Jsou ideální všude tam, kde trávíme hodně času – v domácnosti, kanceláři, školách i ve veřejných budovách.

Nátěry čistí vzduch na principu fotokatalýzy

Nano nátěry jsou založeny na čistém a ekologicky velmi šetrném fyzikálním jevu, takzvané fotokatalýze, která dokáže odstranit znečištění a škodlivé mikročástice ze vzduchu. Tato česká certifikovaná technologie pracuje bez chemických látek a jedna aplikace funguje až 15 let. Fotokatalýza na povrchu nátěru dokáže aktivně čistit vzduch od různých jedovatých látek či zápachů.

Účinnost a bezpečnost nátěrů FN NANO® potvrdily nezávislé testy a studie prestižních institucí v Česku i zahraničí – například Akademie věd ČR, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Technické univerzity Liberec nebo University of Nevada.