Seznam Native ve spolupráci s HBO GO

Coming out: pětina Čechů nechce mít homosexuální sousedy

Ačkoliv je Česko pokládáno za jednu z nejvlídnějších evropských zemí vůči homosexuálům, psychologové, terapeuti a sociální poradci stále pracují s lidmi, kteří se strachují, jak jejich identitu přijme rodina nebo kamarádi.

Některé z organizací zabývajícími se životem LGBT+ komunity v Česku také dodávají, že společenské postoje vůči této skupině lidí se dramaticky liší ve velkých městech a na venkově.

Co je to LGBT+?

Nejširší označení lidí, kteří se neidentifikují jako heterosexuálové. Zkratka zahrnuje lesby, gaye, bisexuály (ty přitahují muži i ženy) a transgender (lidé, jejichž identita se neshoduje s fyziologickou). Plus značí další skupiny, jako například asexuály (ti necítí žádné sexuální potřeby) nebo intersexuály ( ti anatomicky vykazují znaky obou pohlaví).

Pohled české společnosti na homosexuály je nicméně čím dál více tolerantní. Zatímco vloni by 19 procent Čechů nechtělo mít za sousedy homosexuály, v roce 2003 by vedle homosexuálů nechtělo bydlet 42 procent lidí. Nejmenší toleranci mají lidé vůči drogově či alkoholově závislým nebo k bývalým kriminálníkům.

Podíl obyvatel, kteří si myslí, že by homosexualita neměla být společensky akceptovaná

zdroj: Pew Research Center, květen 2017 - http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/13/5-key-findings-about-lgbt-americans

Jednou z nevíce traumatických situací v životě může být coming out, tedy svěření své sexuální identity někomu blízkému. Obava z nepřijetí jejich identity u gayů a leseb aktivuje stejná mozková centra jako při prožitcích fyzické bolesti. Mezi obdobím zpochybňování vlastní identity, jejím nalézáním a coming outem může uběhnout i mnoho let.

Coming out ale nestresuje jen daného člověka, který se na něj ostatně má možnost dlouho připravovat. Rodiče jsou vystaveni překvapení a stresu, protože se od nich očekává vhodná reakce. Navíc se zpravidla ocitají v situaci, kdy dojdou k otázkám ohledně vlastní sexuality.

Vojtěch Dyk jako stevard Šimon v seriálu Terapie

Reportáž z pořadu Slavní

Karel Roden jako terapeut Marek Pošta v seriálu Terapie

Psycholog Jiří Procházka pracuje jak s nezletilými lidmi, tak s těmi, kteří již za sebou mají dlouhodobé vztahy a někteří z nich mají i děti. Do poradny míří jeho klienti nejčastěji proto, aby se lépe dokázali vypořádat s vlastní genderovou identitou nebo s nepřátelskými společenskými postoji vůči sexuálním menšinám.

Většinu jeho klientů tvoří gayové, ti řeší především své osobní a vztahové starosti včetně toho, jak se svěřit svým blízkým. Coming out obvykle provází veliká nejistota a strach, mladí gayové mají často navíc nahlodané sebevědomí. „Docela často přicházejí s tím, že by jim nevadilo, kdyby byli homosexuální a že se nebojí nepřijetí rodiny. Vadí jim ale ta nejistota, nevědí, jak se ubezpečit, že jsou skutečně homosexuálové. Byli by nejraději, kdyby jim to vyšlo v nějakém testu nebo kdyby jim to někdo určil,“ popisuje Procházka. Podstatné přitom v takových chvílích je vlastní sebeurčení a rozhodnutí, ke které identitě se přihlásit. Podle Procházky se v současné době objevují výzkumy, dokládající, že minimálně třetina dospívajících se neidentifikuje jako heterosexuální, a přitom se nejedná ani o gaye nebo lesby.

Přítomnost témat přibližující různé identity v médiích nebo coming outy známých osobností hrají ve společnosti velkou roli.

Podle Procházky je pro veřejnost důležité, když se nějaká známá osobnost přihlásí ke své jiné identitě, protože tím narušuje běžnou heterosexuální normu. „Proto jsou důležité i LGBT+ postavy v seriálech a filmech. V české produkci ale kromě samotných coming outů tvůrčí týmy takové postavy nedostatečně zahrnují do dalšího děje, a tak homosexualita může působit spíš jako zpestření než jako běžná součást života,“ míní psycholog.

Hledání vlastní sexuality je jedním z témat, které se objevuje v aktuální řadě seriálu Terapie z dílny televizní stanice HBO. Herec Karel Roden v roli terapeuta se svými klienty rozebírá jejich životy a společně docházejí k příčinám jejich potíží.

Úterky patří Šimonovi, kterého ztvárnil Vojtěch Dyk a který se přichází k terapeutovi vypořádat se svými problémy v práci i v rodině, jejichž příčiny leží v nepřiznání si vlastní sexuality. Tvůrci míní, že seriál může mít na publikum terapeutický efekt a přiblížit proces, jímž terapeutičtí klienti procházejí.

Více zde

Sňatky a osvojení dětí homosexuálními páry

Tři čtvrtiny Čechů souhlasí s tím, že by lidé měli mít možnost uzavírat manželství bez ohledu na svou sexuální orientaci.

Více +

Rekordní sezóna

Období od podzimu 2018 do léta 2019 je podle americké organizace GLAAD rekordní v zastoupení sexuálních menšin na televizních obrazovkách.

Více +